Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Podľa právneho stavu k 12. 7. 2021 (Úplné znenia zákonov 25/2021).

Cena s DPH
9,22 €
Cena bez DPH
7,68 €
EAN kód
8584113064453
Rok vydania
2021
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Podľa právneho stavu k 12. 7. 2021 (Úplné znenia zákonov 25/2021).

Úplné znenie zákona
č. 98/2004 Z. z
O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA


Po zmene zákonom č. 186/2021 Z. z.:

  • Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť užívateľskému podniku podľa § 11 zákona v znení účinnom do 30. júna 2021, ak použil tento minerálny olej do 30. júna 2021 na účely oslobodené od dane uvedené v odbernom poukaze platnom do 30. júna 2021.

Po zmene zákonom č. 254/2021 Z. z.:

  • Cieľom novely je legislatívne upraviť ustanovenie § 11 o užívateľskom podniku v znení účinnom od 1. júla 2021 a touto úpravou eliminovať počet konečných spotrebiteľov skvapalnených plynných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00 (LPG) ako paliva na výrobu tepla, ktorí nebudú podliehať povinnosti sa registrovať ako užívateľský podnik. Povinnosti užívateľského podniku bude za týchto konečných spotrebiteľov vykonávať ich dodávateľ LPG.