Živnostenský zákon (2021)

Podľa právneho stavu k 14. 7. 2021 (Úplné znenia zákonov 26/2021).

Cena s DPH
8,21 €
Cena bez DPH
6,84 €
EAN kód
8584113064477
Rok vydania
2021
Počet strán
72
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Živnostenský zákon (2021)

Podľa právneho stavu k 14. 7. 2021 (Úplné znenia zákonov 26/2021).

Úplné znenie zákona
č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

Po zmene zákonom č. 261/2021 Z. z.:

  • Cieľom novely je zjednodušiť živnostenské podnikanie vrátane zavedenia možnosti prerušiť živnosť najmenej na jeden mesiac.
  • Napr. sa predlžuje lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne.
  • Skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe.
  • Z negatívneho vymedzenia riadneho, poctivého a odborného výkonu živnosti sa vypúšťa porušovanie technických noriem.
  • Zmierňujú sa požiadavky na predkladanie údajov pri ohlasovaní živnosti využitím princípu jedenkrát a dosť.
  • Jednoznačne sa ustanovuje účinok pozastavenia živnostenského oprávnenia.
  • Znižuje sa počet remeselných živností.
  • Vypúšťa sa preukazovanie odbornej spôsobilosti Osvedčením o čiastočnej kvalifikácii.