Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Zákon o cenách

Podľa právneho stavu k 20. 7. 2022 (Úplné znenia zákonov 27/2022).

Cena s DPH
5,57 €
Cena bez DPH
4,64 €
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Zákon o cenách

Podľa právneho stavu k 20. 7. 2022 (Úplné znenia zákonov 27/2022).

Úplné znenie zákona
č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám

Po zmene zákonom č. 251/2022 Z. z.:
Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora prináša:

  • rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky,
  • rozšírenie vecnej pôsobnosti na „osobitné“ kategórie informácií napríklad na informácie s vysokou hodnotou,
  • bezplatné sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia,
  • rozšírenie zákazu tzv. výhradných dohôd.

 

Úplné znenie zákona
č. 18/1996 Z. z.
o cenách

Po zmene zákonom č. 457/2021 Z. z.:

  • Zavádza sa zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb v hospodárstve tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2-eurocentových mincí, čo povedie k zníženiu nákladov podnikateľov a verejnosti za poplatky bánk, k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku a aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie.

Po zmene zákonom č. 222/2022 Z. z.:

  • Regulácii podlieha aj určenie maximálnej ceny nájmu bytov podľa zákona o štátnej podpore nájomného bývania