Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2023 (Úplné znenia zákonov 27/2023).

Cena s DPH
15,24 €
Cena bez DPH
12,70 €
EAN kód
8584113066327
Rok vydania
2023
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2023 (Úplné znenia zákonov 27/2023).

Zákon
č. 200/2022 Z. z.
o územnom plánovaní

Po zmene zákonmi 69/2023 Z. z, č. 195/2023 Z. z, č. 205/2023 Z. z., č. 272/2023 Z. z.:

  • Upravujú sa ustanovenia, ktoré boli identifikované ako potenciálne spôsobujúce výkladové nejasnosti.
  • Jednotné pravidlá pre územnoplánovaciu dokumentáciu, jej obsah a spracovanie.
  • Zavedenie inštitútu digitálneho obrazu Slovenskej republiky ( nový § 25), ktorý bude predstavovať svojho druhu referenčnú databázu údajov o povrchu Slovenskej republiky a objektov na ňom sa nachádzajúcich.
  • Územnoplánovací podklad musí byť spracovaný kvalifikovaným spracovateľom podľa zákona a na proces spracovania bude sú rovnaké, v prípade či ho vykonáva orgán územného plánovania, alebo externý subjekt.
  • Elektronické dokumenty sa budú pre veľkosť doručovať ako odkazy na miesto ich sprístupnenia v informačnom systéme, aby nezahlcovali kapacitu elektronickej schránky.

 

Zákon
č. 201/2022 Z. z.
o výstavbe

Po zmene zákonmi 201/2023 Z. z, č. 272/2023 Z. z.:

  • V nadväznosti na požiadavku Úradu jadrového dozoru sa navrhuje vypustiť obmedzenie rozsahu, v ktorom tento úrad vykonával činnosť špeciálneho stavebného úradu.
  • S cieľom odstrániť potenciálne výkladové nejasnosti sa navrhuje explicitne ustanoviť princíp, ktorý bol od počiatku so zriadením informačného systému územného plánovania a výstavby spájaný – a to, že všetky konania, ktorých výsledkom je povolenie stavby, sa vykonávajú v tomto systéme, a to aj v prípade, ak sú procesne upravené iným predpisom.

Redakčná poznámka: Zákon č. 200/2022 Z. z nadobúda účinnosť 1. 4. 2024. Novela zákona č. 205/2023 Z. z. má účinnosti 15. 6. 2023, 1. 10. 2023 a 1. 4. 2024. V daný deň vydania tohto časopisu teda platí paragraf 8 ods. 1, ods. 2 písm. d), ods. 4, ods. 6 až 8. Ostatný zákon má účinnosť od apríla 2024. Novely č. 69/2023 Z. z, č. 195/2023 Z. z, č. 205/2023 Z. z., č. 272/2023 Z. z nadobúdajú účinnosť 1. 4. 2024 tak ako zákon, no sú dané v rámcoch, pre odlíšenie od zákona.