Zákon o odpadoch

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2023 (Úplné znenia zákonov 28/2023).

Cena s DPH
18 €
Cena bez DPH
15 €
EAN kód
8584113066334
Rok vydania
2023
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o odpadoch

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2023 (Úplné znenia zákonov 28/2023).

Úplné znenie zákona
č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch

Po zmene zákonom č. 272/2023 Z. z.:

  • Legislatívno-technická úprava poznámok pod čiarou a úprava vyvolaná zmenou v pojmoch podľa novej stavebnej legislatívy a zavedením inštitútu záväzných stanovísk v spojení s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami a s tým súvisiacimi zmenami v spôsobe udeľovania povolení, súhlasov a obdobných vyjadrení k stavbám a súvisiacim činnostiam.