Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Podľa právneho stavu k 21. 7. 2021 (Úplné znenia zákonov 28/2021).

Cena s DPH
2,20 €
Cena bez DPH
1,83 €
EAN kód
8584113064491
Rok vydania
2021
Počet strán
16
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Podľa právneho stavu k 21. 7. 2021 (Úplné znenia zákonov 28/2021).

Úplné znenie zákona
č. 627/2005 Z. z.
O PRÍSPEVKOCH NA PODPORU NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA


Po zmene zákonom č. 269/2021 Z. z.:

  • Hlavným cieľom je upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Keďže podmienka, aby v čase zverenia do náhradnej starostlivosti na základe neodkladného opatrenia alebo zverenia do predosvojiteľskej starostlivosti malo byť dieťa mladšie ako šesť mesiacov, je v aplikačnej praxi často nesplniteľná, oprávnená osoba nemala nárok na príspevok. Podmienka nároku na príspevok sa preto mení tak, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f) zákona č. 627/2005 Z. z.
  • Novelou sa zvyšuje suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti.