• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 31. 1. 2021 (Úplné znenia zákonov 3/2021).

Cena s DPH
30,95 €
Cena bez DPH
25,79 €
EAN kód
8584113064033
Rok vydania
2021
Počet strán
384
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 31. 1. 2021 (Úplné znenia zákonov 3/2021).

Úplné znenie zákona
č. 106/2004 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV 

Po zmene zákonom č. 390/2020 Z. z.:

 • Zámerom zákona je:
  • transponovanie smerníc Rady EÚ,
  • úprava sadzieb spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku, ako aj cigár a cigariek,
  • úprava ustanovení týkajúcich sa označovania cigár a nastavenie prechodného obdobia pre cigary do vypredania zásob.

 

Úplné znenie zákona
č. 98/2004 Z. z
O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA 

Po zmene zákonom č. 387/2020 Z. z.:

 • Nové znenie ustanovenia o užívateľskom podniku zavádza administratívne jednoduchší systém vydávania povolenia a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom.

 

Úplné znenie zákona
č. 530/2011 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 

Po zmene zákonom č. 396/2020 Z. z.:

 • Cieľom novely je znížiť administratívnu záťaž daňových subjektov, ako i správcov dane a minimalizovať daňové úniky pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Dopĺňa sa súčasný elektronický systém kontroly prepravy tovarov o povinnosť prepravovať alkoholické nápoje uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom.