Zákon o Policajnom zbore (2021)

Podľa právneho stavu k 13. 10. 2021 (Úplné znenia zákonov 30/2021).

Cena s DPH
5,49 €
Cena bez DPH
4,58 €
EAN kód
8584113064637
Rok vydania
2021
Počet strán
56
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o Policajnom zbore (2021)

Podľa právneho stavu k 13. 10. 2021 (Úplné znenia zákonov 30/2021).

Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z.
O POLICAJNOM ZBORE


Po zmene zákonom č. 217/2021 Z. z.:
Novelizáciou sa má zabezpečiť efektívnejšia a účinnejšia spolupráca orgánov činných v trestnom konaní so subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam:

  • Dochádza k predĺženiu doby vykázania údajného páchateľa zo spoločného obydlia z 10 na 14 dní.
  • Na účely ďalšej komunikácie príslušník Policajného zboru v prípade vykázania vždy získa aj aktuálne kontaktné údaje ohrozenej osoby.
  • Precizuje sa informačná povinnosť príslušníka Policajného zboru, ktorá sa rozširuje aj o poskytnutie informácií o činnosti intervenčného centra.
  • Určujú sa náležitosti úradného záznamu, aby z neho boli zrejmé všetky informácie potrebné na poskytnutie krízovej intervencie