Zákon o odpadoch (2021)

Podľa právneho stavu k 26. 10. 2021 (Úplné znenia zákonov 31/2021).

Cena s DPH
14,45 €
Cena bez DPH
12,04 €
EAN kód
8584113064651
Rok vydania
2021
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o odpadoch (2021)

Podľa právneho stavu k 26. 10. 2021 (Úplné znenia zákonov 31/2021).

Úplné znenie zákona
č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch 


Po zmene zákonom č. 128/2021 Z. z.:

  • Drobné zmeny súvisia so zavedením možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla z pôvodného majiteľa motorového vozidla na nového majiteľa motorového vozidla, pričom pôvodnú tabuľku bude môcť použiť bez ohľadu na to, či má v danom okrese naďalej trvalý pobyt.

Po zmene zákonom č. 216/2021 Z. z.:

  • Dochádza k zrušeniu povinnosti zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo.

Po zmene zákonom č. 372/2021 Z. z.:

  • Upravuje sa zákaz energeticky zhodnocovať odpad, ktorý môže byť zhodnotený resp. recyklovaný v dostupnom zariadení určenom na materiálové zhodnotenie.
  • Kraje majú novú povinnosť: na základe informácií v regióne zvoliť tie najúčinnejšie ciele a opatrenia, ktoré im pomôžu znižovať množstvo odpadu.
  • Dopĺňa sa dopĺňa oznamovacia povinnosť zberových spoločností, ktoré vykonávajú v obci triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nahlasovať raz ročne ministerstvu údaje o výkupných cenách zbieraných materiálov.
  • Dopĺňajú sa povinné náležitosti zmluvy medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci.
  • Pri odovzdaní starého vozidla na spracovanie a vystavení Protokolu o spracovaní starého vozidla na spracovanie je zberné miesto povinné odovzdať držiteľovi starého vozidla potvrdenie o trvalom vyradení vozidla.
  • Dopĺňa sa nová povinnosť pre zberové spoločnosti zabezpečiť, aby odpad z obalov a neobalových výrobkov vyzbieraný v obci končil v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v zariadení určenom na materiálové zhodnotenie.