Zákon o sociálnych službách (2022)

Akcia -20%

Podľa právneho stavu k 31. 10. 2022 (Úplné znenia zákonov 31/2022).

Ušetríte
20% = 3,24 €
Cena s DPH
16,08 € 12,84 €
Cena bez DPH
13,40 € 10,70 €
EAN kód
8584113065474
Rok vydania
2022
Počet strán
160
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o sociálnych službách (2022)

Podľa právneho stavu k 31. 10. 2022 (Úplné znenia zákonov 31/2022).

Úplné znenie zákona
č. 448/2008 Z. z.
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH


Po zmene zákonom č. 345/2022 Z. z.:

  • Špecifikuje sa, na ktoré druhy a formy poskytovanej sociálnej služby sa nevzťahuje povinnosť plniť kritérium upravujúce právo prijímateľa na určenie dôverníka.
  • Vyšší územný celok preruší konanie o výmaze z registra v prípade, ak sa u tohto poskytovateľa vykonáva inšpekcia alebo dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Dôvodom pre prijatie je zabezpečenie riadneho konania v predmetných veciach u existujúceho poskytovateľa sociálnej služby v danom čase.
  • Mení sa celá jedenásta časť zákona, ktorej obsahom je úprava kontrolnej činnosti vo veciach sociálnych služieb, vykonávaná obcou, vyšším územným celkom a ministerstvom v rozsahu ich pôsobnosti ustanovenej zákonom v § 79 až § 81.
  • Dochádza k vypusteniu celej trinástej časti zákona „Hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby“, keďže ministerstvo ich už nebude hodnotiť, lebo sa nahrádzajú štandardami kvality, ktoré budú predmetom inšpekcie.
  • Upravuje sa rozsah správnych deliktov. Výška pokuty, v závislosti od závažnosti, rozsahu následkov a jej opakovaného porušovania, zostáva nezmenená - do výšky 2 000 eur.
  • Nahradzuje sa povinnosť poskytovateľa sociálnej služby plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby povinnosťou plniť štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby, ktoré sú novo upravené v prílohe č. 2.