Zákon o verejnom obstarávaní(2021)

Podľa právneho stavu k 19. 11. 2021 (Úplné znenia zákonov 32/2021).

Cena s DPH
16,98 €
Cena bez DPH
14,15 €
EAN kód
8584113064705
Rok vydania
2021
Počet strán
208
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o verejnom obstarávaní(2021)

Podľa právneho stavu k 19. 11. 2021 (Úplné znenia zákonov 32/2021).

Úplné znenie zákona
č. 343/2015 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


Po zmene zákonom č. 395/2021 Z. z.:

  • Zjednotenie a zjednodušenie informačných povinností v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou.
  • Zvýšenie finančného limitu pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona zo súčasných 5 000 eur na 10 000 eur.
  • Systém sledovania vývoja cien, prístupný prostredníctvom elektronickej platformy, bude jedným zo spôsobov určovania ceny porovnateľného plnenia.
  • Regulácia možnosti obmedzenia prístupu záujemcov, uchádzačov a skupiny dodávateľov, ako aj subdodávateľov alebo iných osôb z tretích krajín, do verejného obstarávania v podmienkach SR.
  • Na výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedov úradu je už požiadavka aktívnej znalosti anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka, pretože sa aktívne zúčastňujú zahraničných pracovných ciest a komunikujú s predstaviteľmi orgánov EU.
  • V nadväznosti na úpravu povinností súvisiacich s elektronickou komunikáciou a úpravou požiadaviek na elektronické prostriedky sa upravuje uloženie sankcie za ich porušenie.
  • Upravuje sa inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania priamo v zákone.
  • Zavedenie povinnosti pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta.