Trestný poriadok

Podľa právneho stavu k 22. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 35/2022).

Cena s DPH
18,36 €
Cena bez DPH
15,30 €
EAN kód
8584113065542
Rok vydania
2022
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Trestný poriadok

Podľa právneho stavu k 22. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 35/2022).

Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK


Po zmene zákonom č. 340/2022 Z. z.:

  • Základným cieľom zákona je zákonodarnou úpravou ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže dieťa utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby. K rovnakej ochrane má dôjsť aj pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, kde sa nachádza dieťa.
  • Zákon reaguje na viaceré prípady z praxe, keď pri policajnom zásahu najmä voči rodičom detí boli zásahy a oprávnenia podľa Trestného poriadku vykonané neprimerane a bezohľadne vo vzťahu k prítomným maloletým deťom. Novela zákona má legislatívne vyjadriť zásadu pre policajta alebo orgán vykonávajúci prehliadku, aby pri plánovaní alebo spôsobe výkonu svojich oprávnení bral ohľad na záujem dieťaťa. Prax totiž ukázala, že interné normy či Etický kódex Policajného zboru nie sú dostatočnou zárukou na dosiahnutie základného cieľa zákona.