• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o cestnej doprave, Zákon o cestnej premávke, Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Zákon o cestnej doprave, Zákon o cestnej premávke, Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 12. 12. 2021 (Úplné znenia zákonov 35/2021).

Cena s DPH
30,31 €
Cena bez DPH
25,26 €
EAN kód
8584113064774
Rok vydania
2021
Počet strán
376
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o cestnej doprave, Zákon o cestnej premávke, Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 12. 12. 2021 (Úplné znenia zákonov 35/2021).

Úplné znenie zákona
č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave 

Po zmene zákonom č. 397/2021 Z. z.:

 • Povolenie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy a licenciu Spoločenstva rovnako nemusia mať tí, ktorí poskytujú služby osobnej cestnej dopravy výlučne na neobchodné účely.
 • Upravujú sa podmienky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, ktorý stratil bezúhonnosť.
 • Rozšírenie pôsobnosti zákona prevádzkovateľov cestnej dopravy vykonávajúcich medzinárodnú dopravu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je medzi 2,5 tony a nepresahuje 3,5.
 • Dopĺňajú sa povinnosti dopravcu organizovať činnosť svojho vozidlového parku tak, aby zabezpečil návrat vozidiel do štátu usadenia podniku, aspoň každých osem týždňov odvtedy, čo ho opustia.
 • Zavádzajú sa nové ustanovenia o povinnostiach pre organizácie poverené výkonom určitých činností podľa dohody ADR.
 • Stanovujú sa pokuty pre poverené organizácie pre prípad porušenia povinností.

 

Úplné znenie zákona
č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke 

Po zmene zákonmi: č. 310/2021 Z. z., č. 404/2021 Z. z., č. 406/2021 Z. z. a č. 455/2021 Z. z.:

 • Vypúšťa sa povinnosť pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia preukazovať splnenie podmienok potvrdením o štúdiu.
 • V súvislosti s pokutovaním zahraničných porušiteľov zákonných povinností sa v nadväznosti na prax upravuje lehota pre udelenie pokuty.
 • Zavádza sa možnosť viesť s vodičským oprávnením skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia motocykle s automatickou prevodovkou patriace do skupiny A1.
 • Umožňuje sa držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B na území SR viesť všetky motorové trojkolky bez obmedzenia výkonu motora, pričom motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW budú môcť viesť len držitelia vodičského oprávnenia skupiny B starší ako 21 rokov.

 

Úplné znenie zákona
č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

Po zmene zákonom č. 455/2021 Z. z.:

 • V rámci zníženia administratívnej záťaže opravovní vozidiel sa navrhuje zrušenie certifikácie opravovní.
 • V súvislosti s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje predĺžiť platnosť poverenia.
 • Neobmedzená platnosť osvedčenia o evidencii časť I okrem výnimiek, napríklad : pri vydaní tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom s písmenom V pri vývoze jednotlivého vozidla.
 • Ustanovujú sa podmienky, kedy bude môcť autorizovaná opravovňa a nezávislá opravovňa vykonať opravu vozidla po dopravnej nehode, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla.
 • Prevádzkovateľovi vozidla sa pri výmene dokladov vozidla za nové doklady ponechajú staré znehodnotené pôvodné doklady, ktoré majú pre prevádzkovateľa vozidla historickú hodnotu.
 • Aktualizuje sa výpočet vyťaženia ďalšej kontrolnej linky, keďže v súčasnom znení boli chybne uvedené aj kategórie vozidiel.