Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Akcia -20%

Podľa právneho stavu k 9. 12. 2022 (Úplné znenia zákonov 39/2022).

Ušetríte
20% = 4,98 €
Cena s DPH
24,48 € 19,50 €
Cena bez DPH
20,40 € 16,25 €
EAN kód
8584113065627
Rok vydania
2022
Počet strán
248
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Podľa právneho stavu k 9. 12. 2022 (Úplné znenia zákonov 39/2022).

Úplné znenie zákona
č. 43/2004 Z. z.
O STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ 

Po zmene zákonmi č. 101/2022 Z. z., č. 125/2022 Z. z., č. 352/2022 Z. z. a č. 399/2022 Z. z.:

  • Na požiadanie Ministerstva financií Slovenskej republiky návrhy právnych predpisov a iných opatrení z hľadiska vplyvu na aktualizáciu limitu verejných výdavkov bude posudzovať Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
  • Dochádza k predĺženiu účasti na starobnom dôchodkovom sporení a to až do začatia poberania doživotného starobného dôchodku.
  • Umožňuje sa platenie dobrovoľných príspevkov aj počas poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
  • Starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok formou programového výberu bude vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť v mesačných splátkach. Počet mesačných splátok má zodpovedať polovici predpokladaného počtu mesiacov, ktorých by sa mal sporiteľ dožiť.
  • Zjednodušuje sa proces prechodu z jednej formy dôchodku (programového výberu) na druhú formu (doživotný dôchodok) a zavádza sa automatické vydanie certifikátu pre doživotný dôchodok dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
  • S cieľom maximalizovania sumy doživotného starobného dôchodku sa zrušuje poistenie rizika smrti poisteného (pozostalostné dôchodky), ako aj garancie 84 vyplatených mesačných súm doživotného dôchodku.
  • Sporiteľ bude môcť prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti až po uplynutí jedného roka odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
  • Stanovujú sa pravidlá pre zostavenie referenčnej hodnoty indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

 

Úplné znenie zákona
č. 650/2004 Z. z.
O DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

Po zmene zákonom č. 410/2022 Z. z.:

  • Dopĺňa sa nový paragraf § 67b.