Zákonník práce, Zákon o životnom minime

Akcia -30% PDF verzia

Podľa právneho stavu k 16. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 4/2024).

Ušetríte
30% = 5,34 €
Cena s DPH
17,82 € 12,48 €
Cena bez DPH
14,85 € 10,40 €
ISBN
858-41-1306-641-9
Rok vydania
2024
Počet strán
128
Formát
PDF - A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákonník práce, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 16. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 4/2024).

Úplné znenie zákona
č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce

Po zmene zákonom č. 309/2023 Z. z.:

  • Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a rady do slovenskej legislatívy. Cieľom zákona bolo vyhotoviť jednotnú, ucelenú a prehľadnú právnu úpravu splynutí, zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy a tiež ich cezhraničných alternatív, ktorá nahradí aktuálne platnú právnu úpravu. Zákonníka práce sa táto zmena týka úprav v § 237, § 238 a § 250a, kde boli zapracované legislatívno-technické zmeny.

Po zmene zákonom č. 530/2023 Z. z.:

  • Zákon obsahuje konsolidačné opatrenia, ktorými sa zabezpečia dostatočné príjmy štátneho rozpočtu. Keďže na 1. september ako štátny sviatok sa od r. 2024 bude uplatňovať výnimka z pravidla, že štátne sviatky sú dňami pracovného pokoja, táto zmena sa prejaví aj v Zákonníku práce. Tým dôjde k pozitívnemu vplyvu na hospodárenie štátu a na zamestnanosť.

 

Úplné znenie zákona
č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime

Po zmene zákonom č. 526/2023 Z. z.:

  • Zavádza sa príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie ako nová štátna sociálna dávka, prostredníctvom ktorého bude štát oprávnenej osobe finančne prispievať na zvýšenú úhradu splátky úveru, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku refixácie úveru na bývanie. Čl. III dopĺňa zákon o životnom minime v zmysle, že táto sociálna dávka sa nebude považovať za príjem pre účely zákona o životnom minime a zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.