Ústava Slovenskej republiky (2021)

Podľa právneho stavu k 4. 2. 2021 (Úplné znenia zákonov 5/2021).

Cena s DPH
4,30 €
Cena bez DPH
3,58 €
Rok vydania
2021
Počet strán
40
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Ústava Slovenskej republiky (2021)

Podľa právneho stavu k 4. 2. 2021 (Úplné znenia zákonov 5/2021).

Úplné znenie ústavného zákona
č. 460/1992 Zb.
ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Po zmene zákonom č. 422/2020 Z. z.:
Z hľadiska obsahového vymedzenia ústavného zákona sa právna úprava zameriava na:

  • reformu zloženia a pôsobnosti súdnej rady vrátane profesionalizácie funkcie podpredsedu súdnej rady,
  • previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti,
  • reformu kreovania Ústavného súdu,
  • úpravu niektorých pravidiel konania pred Ústavným súdom, najmä zavedenie možného prepojenia konania o sťažnosti fyzických a právnických osôb s konaním o súlade právnych predpisov, a to vrátane zamedzenia rozhodovanie o súlade ústavných zákonov s Ústavou Slovenskej republiky,
  • zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného súdu a úpravu statusu sudcov všeobecných súdov formou novej úpravy tzv. rozhodovacej imunity sudcov, zrušenie súhlasu s trestným stíhaním sudcu všeobecného súdu a generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ako aj úpravy prekladania sudcov pri zmenách v sústave všeobecných súdov,
  • zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a s tým súvisiace nové nastavenia právomoci Najvyššieho správneho súdu a Ústavného súdu.