• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Akcia -30% PDF verzia

Podľa právneho stavu k 2. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 5/2023).

Ušetríte
30% = 13,44 €
Cena s DPH
44,76 € 31,32 €
Cena bez DPH
37,30 € 26,10 €
EAN kód
8584113065719
Rok vydania
2023
Počet strán
384
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Podľa právneho stavu k 2. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 5/2023).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Po zmene zákonmi č. 421/2022 Z. z. a č. 518/2022 Z. z.:

 • V prípade vdov a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa sa veková hranica opätovného vzniku nároku na vdovský a vdovecký po smrti manžela, manželky znižuje z dôchodkového veku na vek 57 rokov.
 • Nový § 293ftc definuje, čo nie je súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca.

 

Úplné znenie zákona
č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení

Po zmene zákonmi č. 518/2022 Z. z.:

 • Pre vznik účasti na verejnom zdravotnom poistení cudzincov budú stanovené dve podmienky: vydanie oprávnenia na výkon podnikania a existencia povolenia na pobyt v SR.
 • Poskytnutie zdravotného poistenia financovaného z verejných zdrojov štipendistom z radov študentov prvého až tretieho stupňa VŠ a z radov VŠ učiteľov a vedcov počas ich pobytu na Slovensku, ktorí prichádzajú z krajín mimo EÚ.
 • V prípade, ak je dieťa na základe právoplatného rozhodnutia súdu zverené do starostlivosti inej osoby, zdravotnú poisťovňu môže tomuto dieťaťu zmeniť len táto osoba a nie aj rodič, ktorému bolo dieťa zo starostlivosti odňaté.
 • Z dôvodu eliminácie nezákonných prepoistení sa ustanovujú štyri spôsoby podania prihlášky a ich náležitosti.
 • Zavedenie minimálneho odvodu poistného pre zamestnanca na úrovni odvodu zo sumy životného minima. Povinnosť doplatku sa bude týkať iba zamestnanca a nebude sa vzťahovať na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu.

 

Úplné znenie zákona
č. 462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Po zmene zákonom č. 248/2022 Z. z.:

 • Upravuje sa definícia zamestnanca na účely poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej PN zamestnanca, tak aby nárok túto náhradu príjmu mal aj zamestnanec vykonávajúci prácu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce za splnenia zákonných podmienok.