Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení (2021)

Podľa právneho stavu k 17. 2. 2021 (Úplné znenia zákonov 6/2021).

Cena s DPH
28,57 €
Cena bez DPH
23,81 €
EAN kód
8584113064101
Rok vydania
2021
Počet strán
360
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení (2021)

Podľa právneho stavu k 17. 2. 2021 (Úplné znenia zákonov 6/2021).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení


Po zmene zákonom č. 365/2020 Z. z.:

  • Dopĺňa, že štátom pridelené finančné prostriedky alokované na osobitných účtoch príslušných orgánov sa použijú nielen na úhradu príplatku k dôchodku, ale aj úhradu jednorazového príplatku k dôchodku.

Po zmene zákonom č. 372/2020 Z. z.:

  • Upravuje podmienky poskytnutia minimálneho dôchodku, obdobie dôchodkového poistenia, sprístupňuje zamestnávateľovi informácie o zamestnancovi, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme a sú nevyhnutné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za dočasne práceneschopného alebo z dôvodu podľa § 140 ods. 1.

Po zmene zákonom č. 388/2020 Z. z.:

  • Ústavný súd SR vo svojom náleze konštatuje, že ustanovenie § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení (suma minimálneho dôchodku) nie je v súlade s článkom 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s článkom 12 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Po zmene zákonom č. 426/2020 Z. z.:

  • Zavádza sa nový druh nemocenskej dávky, tzv. tehotenské, upravuje podmienky poskytnutia, výšku dávky.

 

Úplné znenie zákona
č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení


Po zmene zákonom č. 393/2020 Z. z.:

  • Spresňuje popis pri postupe uplatnenia práva na výber zdravotnej poisťovne pri narodení dieťaťa.
  • Upravuje úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi, ktorý je poberateľom dôchodku a má bydlisko v inom členskom štáte.
  • Do procesu prerozdelenia poistného sa zavádza prvok „Nadlimitná suma“.

Po zmene zákonom č. 9/2021 Z. z.:

  • V čase krízovej situácie sa umožňuje, aby boli náklady zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytnutá poistencovi s ochorením COVID-19 v inom členskom štáte, uhradené príslušnou zdravotnou poisťovňou v plnom rozsahu, pričom poskytovateľ ústavnej starostlivosti je financovaný z verejného systému.