Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 7. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 6/2023).

Cena s DPH
14,58 €
Cena bez DPH
12,15 €
EAN kód
8584113065733
Rok vydania
2023
Počet strán
120
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 7. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 6/2023).

Úplné znenie zákona
č. 530/2011 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 

Po zmene zákonom č. 511/2021 Z. z.:

  • upravujú sa podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,
  • povoľuje sa domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl/rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.

Po zmene zákonom č. 9/2023 Z. z.:

  • zvyšuje sa základná sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh – cieľom opatrenia je zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu, ako je napríklad vzdelávanie či hmotné zabezpečenie zamestnancov verejného sektora.