• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 8. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 7/2023).

Cena s DPH
47,46 €
Cena bez DPH
39,55 €
EAN kód
8584113065740
Rok vydania
2023
Počet strán
408
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 8. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 7/2023).

Úplné znenie zákona
č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Po zmene zákonom č. 429/2022 Z. z.:

 • Zavedenie nových pojmov „automatizované vozidlo“, „plne automatizované vozidlo“ a „automatizovaný systém riadenia“ pre účely na reguláciu skúšobných podmienok konceptov využívajúcich inovatívne automatizované technológie.
 • Preukazovanie skutočností navrhovateľom, že vozidlo využívajúce automatizovaný systém riadenia nepredstavuje ohrozenie verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.
 • Rozšírenie funkcie štátneho dopravného úradu ministerstva dopravy, ktorý plní funkcie typového schvaľovacieho orgánu o funkciu povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla.

 

Úplné znenie zákona
č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke

Po zmene zákonmi č. 366/2022 Z. z. a č. 429/2022 Z. z.:

 • Za usmrtenú osobu sa považuje osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 30 dní po dopravnej nehode.
 • Rozšírenie existujúcej definície pojmu vodič aj o osobu, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré využíva automatizovaný systém riadenia.
 • Výnimka pri dodržiavaní minimálnej bezpečnej vzdialenosti na diaľnici pre také vozidlá, ktoré využívajú pri svojej jazde systém pre jazdu v konvoji.
 • Nový § 55b reguluje vybrané aspekty jazdy automatizovaného doručovacieho vozidla.

 

Úplné znenie vyhlášky
č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 

Po zmene vyhláškami č. 480/2022 Z. z., č. 481/2022 Z. z. a č. 482/2022 Z. z.:

 • Pri povolení výnimky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, tabuľka s musí mať rozmery 24 cm × 15 cm.
 • Písmená a číslice na tabuľke s evidenčným číslom sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; na tabuľke podľa § 123 ods. 18 zákona môžu byť zelenej farby na bielom podklade.
 • Vzory značiek s písmenami CD a CC sú vyobrazené v prílohe č. 18.
 • Novelami č. 481/2022 Z. z. a č. 482/2022 Z. z. sa menia účinnosti niektorých bodov vyhlášok až na apríl 2023.