Zákon o štátnej službe (2021)

Podľa právneho stavu k 3. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 7/2021).

Cena s DPH
8,74 €
Cena bez DPH
7,28 €
EAN kód
8584113064132
Rok vydania
2021
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o štátnej službe (2021)

Podľa právneho stavu k 3. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 7/2021).

Úplné znenie zákona
č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe

Po zmene zákonom č. 423/2020 Z. z.:

  • Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR má postavenie služobného úradu rovnako ako Kancelária Najvyššieho súdu SR.
  • Zohľadňuje sa nahradenie doterajšej úpravy prípravy justičného čakateľa odbornou justičnou stážou, resp. odborným justičným stážistom.
  • Vzhľadom na zriadenie Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR sa zavádza, aby vedúci tejto kancelárie plnil funkciu vedúceho úradu aj k odborníkovi ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu Najvyššieho správneho súdu.
  • Dopĺňa sa právna úprava vedúceho služobného úradu v Kancelárii Najvyššieho správneho súdu SR, ktorým bude vedúci Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR.
  • Doterajšie znenie § 26 ods. 2 upravuje výnimku z povinnosti poskytovať údaje do registra výberových konaní pre všeobecné súdy. Túto výnimku je potrebné rozšíriť aj o Kanceláriu Najvyššieho správneho súdu SR.
  • Z dôvodu komplexnosti skončenie štátnozamestnaneckého vzťahu s odborníkom plniacim úlohy pre sudcu Najvyššieho správneho súdu sa dopĺňa právna úprava aj o odborníkov plniacich úlohy pre sudcov Najvyššieho správneho súdu.
  • Vedúci Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR bude svoje majetkové priznanie podávať predsedovi Najvyššieho správneho súdu. Výslovne sa teda zohľadňuje zriadenie Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR aj v prípade úpravy majetkových priznaní.
  • Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii, v služobnom úrade, ktorým je Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR, bude patriť paušálna náhrada za rovnakých podmienok a v rovnakej výške ako vedúcim ďalších tzv. obslužných úradov, ktorými sú Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR, Kancelária Národnej rady SR, Kancelária prezidenta SR, Kancelária Ústavného súdu SR alebo Kancelária Súdnej rady SR.

Po zmene zákonom č. 76/2021 Z. z.:

  • V kontexte zmien v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce sa vykonávajú zmeny v príslušných ustanoveniach zákona o štátnej službe.