• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Ústava Slovenskej republiky, Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Ústava Slovenskej republiky, Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Podľa právneho stavu k 10. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 8/2023).

Cena s DPH
19,14 €
Cena bez DPH
15,95 €
EAN kód
8584113065757
Rok vydania
2023
Počet strán
160
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Ústava Slovenskej republiky, Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Podľa právneho stavu k 10. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 8/2023).

Úplné znenie zákona
č. 460/1992 Zb.
ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Po zmene zákonom č. 378/2022 Z. z.:

  • Novela ústavy zavádza tzv. presluhovanie verejného ochrancu práv vo funkcii do momentu ujatia sa funkcie novým verejným ochrancom práv.
  • Cieľom tejto právnej úpravy je dosiahnuť funkčnosť ústavného orgánu, verejného ochrancu práv, a to aj v prípade, že napríklad parlament nezvolí podľa čl. 151a ods. 3 ústavy nového verejného ochrancu práv ešte pred uplynutím funkčného obdobia aktuálnemu verejnému ochrancovi práv. Tým sa dosahuje ústavne legitímny cieľ zabezpečenia aktívnej ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci.


Po zmene zákonom č. 24/2023 Z. z.:

  • Cieľom zmien bolo splniť verejný sľub predsedu Národnej rady SR, že predloží návrhy novely Ústavy Slovenskej republiky v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia.

 

Úplné znenie zákona
č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva

Po zmene zákonom č. 468/2022 Z. z.:

  • Zmena zákona reaguje na celospoločenskú požiadavku rozšíriť voľby poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ako aj na požiadavku zjednodušiť voľbu poštou a uľahčiť voličom zo zahraničia uplatnenie ich práva hlasovať vo voľbách.

 

Úplné znenie zákona
č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám

Po zmene zákonom č. 428/2022 Z. z.:

  • Zmenou zákona je zaviesť novú úpravu vyplývajúcu z aplikačnej praxe, kde by sa odstránili viaceré funkčné nedostatky a rozšírila sa informačná povinnosť o nové subjekty. Precizujú sa niektoré kľúčové definície pojmov, s ktorými zákon pracuje, a takisto sa upravujú aj niektoré procesné aspekty sprístupňovania informácií pre ľahšiu a efektívnejšiu dostupnosť informácií.