Zákon o archívoch a registratúrach

Akcia -20%

Podľa právneho stavu k 3. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 8/2021).

Ušetríte
20% = 1,63 €
Cena s DPH
7,99 € 6,36 €
Cena bez DPH
6,66 € 5,30 €
EAN kód
8584113064149
Rok vydania
2021
Počet strán
40
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o archívoch a registratúrach

Podľa právneho stavu k 3. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 8/2021).

Úplné znenie zákona
č. 395/2002 Z. z.
O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH

Po zmene zákonom č. 364/2020 Z. z.:

  • Novela dopĺňa platné ustanovenia o postupe pri odovzdávaní a preberaní archívnych dokumentov do archívu, precizuje niektoré ustanovenia vo väzbe na aplikáciu zákona o e-Governmente a reaguje pri prístupe k archívnym dokumentom na sprísnenie pravidiel ochrany osobných údajov.
  • Ak pôvodca nepožiadal o súhlas so zriadením archívu, tak archívne dokumenty vzniknuté z jeho činnosti bezodplatne odovzdáva do príslušného štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou.
  • Dopĺňa sa povinnosť vlastníka archívneho dokumentu vyhotoviť konzervačnú kópiu najvýznamnejších archívnych dokumentov pre prípad, že by sa nepodarilo získať príslušný archívny dokument do vlastníctva štátu. Konzervačnú kópiu archívneho dokumentu nebude archív zverejňovať alebo predkladať na štúdium bez súhlasu jeho vlastníka.
  • Zaviedli sa nové paragrafy 26 a 26a, pojednávajúce o archívnom dokumente, ktorý je zapísaný v evidencii cudzieho štátu a o postupe Colného orgánu v prípade pochybností o pravosti alebo obsahu predloženého povolenia na jeho vývoz alebo dovoz.