Zákon o verejnom obstarávaní

Podľa právneho stavu k 11. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 8/2024).

Cena s DPH
19,56 €
Cena bez DPH
16,30 €
EAN kód
858-41-1306-653-2
Rok vydania
2024
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o verejnom obstarávaní

Podľa právneho stavu k 11. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 8/2024).

Úplné znenie zákona
č. 343/2015 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


Po zmene zákonom č. 32/2024 Z. z.:

  • Upravujú sa ustanovenia o odbornom garantovi na verejné obstarávanie.
  • Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu odborných garantov toho, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin podľa § 184b ods. 8.

Po zmene zákonom č. 40/2024 Z. z.:

  • Cieľom zákona je zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými zákonmi na úseku trestného práva.