Zákon o rodine, Autorský zákon

Podľa právneho stavu k 14. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 9/2023).

Cena s DPH
13,44 €
Cena bez DPH
11,20 €
EAN kód
8584113065764
Rok vydania
2023
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o rodine, Autorský zákon

Podľa právneho stavu k 14. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 9/2023).

Úplné znenie zákona
č. 36/2005 Z. z.
o rodine

Po zmene zákonom č. 338/2022 Z. z.:

  • Cieľom zmeny je doplniť formy osobnej starostlivosti aj o spoločnú osobnú starostlivosť oboch rodičov, ktorá môže byť vzhľadom na potreby konkrétneho dieťaťa vhodnejšia ako existujúce formy starostlivosti. Má sa zamedziť, aby súd za každých okolností určil, ktorému rodičovi maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti; najpodstatnejšie je, aby bol chránený najlepší záujem dieťaťa
    v danom konkrétnom prípade.
  • Ak je dieťa zverené do spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov, súd môže schváliť dohodu rodičov o výške výživného, alebo môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov výživné neurčuje.

Po zmene zákonom č. 408/2022 Z. z.:

  • Novela zákona o mene a priezvisku v zákone o rodine odstraňuje administratívnu prekážku, t. j. aby pri civilných sobášoch nemusel príslušný matričný úrad formálne povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom. Tým zaniká aj správny poplatok za predmetné povolenie.

 

Úplné znenie zákona
č. 185/2015 Z. z.
AUTORSKÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 455/2022 Z. z.:

  • Cieľom novely je vyjasniť kompetenčné oprávnenia organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení na výkon kolektívnej správy, a to konkrétne v prípade zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv. Preto sa uvádza ako možnosť dohoda medzi jednotlivými organizáciami kolektívnej správy.