Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o reklame (2015)

Akcia -43%

podľa právneho stavu k 20. 1. 2015 (Úplne znenia zákonov 9/2015)

Ušetríte
43% = 0,92 €
Cena s DPH
2,13 € 1,21 €
Cena bez DPH
1,78 € 1,01 €
Rok vydania
2015
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o reklame (2015)

podľa právneho stavu k 20. 1. 2015 (Úplne znenia zákonov 9/2015)
Úplné znenie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Po zmene zákonom č. 373/2014 Z. z.:
  • V prípade, ak sa predávajúci dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že predal spotrebiteľovi výrobok, ktorý je nebezpečný, je povinný spotrebiteľa bez zbytočného odkladu o tom informovať. Ak nemožno jednotlivých spotrebiteľov informovať, je predávajúci povinný informovať účinným spôsobom verejnosť a orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor, dohľad alebo kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona.
  • Podľa prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2015 dozor a kontrola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dozore a kontrole nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
  • Konanie začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.