Zákon o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) s komentárom

Akcia -20% PDF verzia

Tento materiál je veľkou pomôckou pre zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí sa zaujímajú o túto formu podpory. Nájdu tu potrebné informácie aj o tom, ako systém skrátenej práce funguje, vysvetlenie základných pojmov, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory a aká je výška podpory.
Obsahom publikácie je kompletný a aktuálny zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2022, s podrobným komentárom autora, ktorý je doplnený o množstvo príkladov, poznámok a upozornení Ing. Mikuláša Hamuľáka.

Ušetríte
20% = 2,45 €
Cena s DPH
11,99 € 9,54 €
Cena bez DPH
9,99 € 7,95 €
EAN kód
9788081861031
Rok vydania
2022
Počet strán
31
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Mikuláš Hamuľák
+ -

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) s komentárom

Tento materiál je veľkou pomôckou pre zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí sa zaujímajú o túto formu podpory. Nájdu tu potrebné informácie aj o tom, ako systém skrátenej práce funguje, vysvetlenie základných pojmov, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory a aká je výška podpory.
Obsahom publikácie je kompletný a aktuálny zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2022, s podrobným komentárom autora, ktorý je doplnený o množstvo príkladov, poznámok a upozornení Ing. Mikuláša Hamuľáka.

Zákon upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Prínosom zavedenia podpory v čase skrátenej práce je, že viacerí zamestnávatelia by bez podpory museli prepúšťať časť zamestnancov z organizačných dôvodov. Celková úspora nákladov konkrétneho zamestnávateľa bude závisieť od typu a rozmerov krízy či sektorového výpadku a s tým súvisiacim počtom udržaných pracovných miest.

Podporu poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Aby poskytovaná podpora bola zrozumiteľná pre poskytovateľov podpory, ako aj pre príjemcov tejto podpory, zákon o podpore v čase skrátenej práce jednoznačne ustanovuje podmienky jej poskytovania.