• Úvod
  • >>
  • Daňové centrum
  • >>
  • Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v JÚ s komentárom

Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v JÚ s komentárom

PDF verzia

Cieľom publikácie je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho nové legislatívne zmeny a ich dosah na prax účtovnej jednotky. Obsahuje výklad významných ustanovení zákona pre potreby praxe, nové legislatívne zmeny (otvorenie a uzavretie účtovných kníh).

Cena s DPH
18,00 €
Cena bez DPH
15,00 €
Rok vydania
2018
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Eva Gášpárová
+ -

Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v JÚ s komentárom

Cieľom publikácie je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho nové legislatívne zmeny a ich dosah na prax účtovnej jednotky. Obsahuje výklad významných ustanovení zákona pre potreby praxe, nové legislatívne zmeny (otvorenie a uzavretie účtovných kníh).
Komentár k jednotlivým paragrafom postupov účtovania pre JÚ obsahuje výklad významných ustanovení postupov účtovania pre potreby praxe (deň uskutočnenia účtovného prípadu, odpisy dlhodobého majetku – hmotný aj nehmotný, tvorba rezerv, prírastok a úbytok prostriedkov v cudzej mene) a je obohatený prehľadnými príkladmi.