Mzdové centrum

Mzdy a personalistika na jednom mieste - portál poskytujúci komplexné informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

Cena s DPH
231,00 €
Cena bez DPH
192,50 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.
+ -

Mzdové centrum

Mzdy a personalistika na jednom mieste - portál poskytujúci komplexné informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.
Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu portálu www.mzdovecentrum.sk

Odborné a praktické informácie z pohľadu miezd, pracovného práva a personalistiky:

 • Právne predpisy – zákony, vyhlášky a iné právne predpisy z oblasti miezd a personalistiky
 • Komentáre k zákonom - odborné vysvetlenia základných princípov a právnych súvislostí jednotlivých ustanovení komentovaných predpisov s použitím judikatúry a príkladov z praxe
 • Odborné články - články renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti s množstvom praktických príkladov, upozornení a poznámok.
 • Praktické príklady - odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z účtovnej a mzdovej praxe prepojené na legislatívu.
 • Tlačivá, formuláre, interné firemné predpisy, vzory zmlúv a právnych podaní - najpoužívanejšie editovateľné tlačivá a formuláre z účtovnej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenie
 • Dôvodové správy - dôvodové správy k zákonom schváleným a uverejneným v Zbierke zákonov SR
 • Rozhodnutia súdov – komentované rozhodnutia súdov z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky
 • Mzdová TV – videoškolenia, video príklady z praxe, video rozhodnutia súdov, video články

Funkcie

Prostredníctvom týchto funkcií rýchlo a prehľadne vyhľadáte a získate potrebné súvislosti:

 • Rýchle vyhľadávanie - podľa fulltextu a iných spresňovacích kritérií (napr. dátumu právneho stavu, oblasti práva, autora, zdroja literatúry)
 • Aktívne odkazy na Zbierku zákonov - vo všetkých dokumentoch sú odkazy na Zbierku zákonov aktívne, na jeden klik bez vyhľadávania si prečítate znenie citovaného ustanovenia alebo právneho prepisu
 • Súvisiace dokumenty k odborným témam - k vyhľadanému dokumentu sú priradené s ním obsahovo súvisiace dokumenty
 • Archív odbornej literatúry - s vyznačenou časovou verziou, resp. dobou platnosti a účinnosti dokumentu
 • Editovateľné tlačivá a formuláre, vzory zmlúv a právnych podaní - najpoužívanejšie tlačivá, vzory a smernice z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenie
 • Každý dokument si môžete vytlačiť a uložiť do formátu PDF

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

 • Monitoring Zbierky zákonov - monitoring legislatívnych zmien a s nimi súvisiacich dokumentov, t.j. možnosť využívať upozornenia na zmenené a doplnené dokumenty formou e-mailových správ, a to aj s možnosťou výberu podľa oblasti práva
 • Mzdové noviny - zasielanie mesačného prehľadu s najdôležitejšími novinkami z Mzdového centra

 

Poradíme Vám osobne, pre zákazníkov Mzdového centra poskytujeme:

 • Mzdová pohotovosť – zákazníkom poskytujeme 3 formy poradenstva, a to písomné poradenstvo (odpoveď do 21 dní), telefonické a on-line poradenstvo (odpovede ihneď cez telefón alebo chat)
 • On-line rozhovory - na vybrané odborné témy vám ihneď v priebehu rozhovoru odpovie na všetky otázky náš daňový poradca