Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky

Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Žilina 8.1.2018 65,00 € 78,00 €
+ -
Poprad 9.1.2018 65,00 € 78,00 €
+ -
Prešov 10.1.2018 65,00 € 78,00 €
+ -
Košice 11.1.2018 65,00 € 78,00 €
+ -
Banská Bystrica 12.1.2018 65,00 € 78,00 €
+ -
Bratislava 26.1.2018 65,00 € 78,00 €
+ -
Trenčín 30.1.2018 65,00 € 78,00 €
+ -
Trnava 9.2.2018 65,00 € 78,00 €
+ -
Nitra 19.2.2018 65,00 € 78,00 €
+ -

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky

Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude i položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, rozdeleniu zisku od 1. 1. 2018, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky.

BONUS: Súčasťou školenia je aj rešerš novely zákona o dani z príjmov platnej od 1. 1. 2018 (stručné informácie o zmenách).

Program doplníme čoskoro


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
8. 1. 2018, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
9. 1. 2018, Poprad - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
10. 1. 2018, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov (mapa)
11. 8. 2018, Košice – KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
12. 1. 2018, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
26. 1. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
30. 1. 2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
9. 2. 2018, Trnava - IMPIQ Hotel, B.S. Timravy 2 (mapa)
19. 2. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)