Webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Ročné PROFIvzdelávanie

Potrebujete sa školiť viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate na vzhliadnutie viac ako 200 webinárov naživo. Predplatné obsahuje webináre z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu. Na stiahnutie máte navyše školiace materiály, vzory a iné bonusy. Vďaka online chatu, nie ste ukrátení ani o príležitosť odborne sa poradiť s lektorom. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma – školia vás tí najlepší z najlepších.

Rok vydania:
2021-2023
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

468 € s DPH 390 € bez DPH

+ -

Evidovanie a ohlasovanie odpadov za rok 2023 – pre obce a firmy

Ako z pohľadu firmy či obce dokončiť evidenciu odpadov? Ako evidovať vznik či výdaj odpadov a ako vyplniť povinné hlásenie za rok 2023? Na tomto webinári vám Ing. Tomáš Schabjuk vysvetlí ako na to. Upozorní na nové povinné kolónky v tlačive a poradí vám, kam uvedené tlačivo odovzdať. Ukáže vám tiež, ako vypočítať mieru triedenia komunálnych odpadov, a informuje, odkedy sa začnú odpady evidovať cez ISOH.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Legislatívne zmeny v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2024

Nestíhate sledovať rýchlo sa meniacu legislatívu v oblasti personalistiky a miezd? Nič sa nedeje. Ing. Martina Švaňová sleduje aktuálne problémy i novinky za vás. Najdôležitejšie novinky od roku 2024, ako je zmena minimálnej mzdy, zmena stravného, zmeny v oznamovacích povinnostiach voči Sociálnej poisťovni, zvýšenie dôchodkov či iné, vám zreferuje lektorka za necelých 4 hodín. Poradí vám, ako bude vyzerať prax počas nasledujúcich mesiacov a vyhradí si priestor aj na vaše individuálne otázky. Na webinári si tiež prakticky popíšeme všetky povinnosti pri uzatvorení roka v mzdovej učtárni a pri výkone ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za rok 2023 tak, aby ste na nič nezabudli.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Nové zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce od 1. 11. 2023

Po 1. novembri 2023 sú obce povinné aplikovať zmenené pravidlá pri predaji alebo nájme obecného majetku. Tiež sa predpisujú nové povinné náležitosti zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Súčasne nové nariadenia ukladajú povinnosť prevádzať a prenajímať majetok za obvyklé trhové ceny. Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., vám na webinári objasní, čo sú obce povinné doplniť do zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, aké sú príklady dôvodov hodných osobitného zreteľa, i to, kedy možno výnimočne dojednať cenu za kúpu alebo nájom nižšiu, než je obvyklá trhová cena.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2024

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2024. Webinár "Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2024" vám poskytne komplexný výklad a umožní vám lepšie sa pripraviť na tieto dôležité zmieny v daňovej oblasti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Soňa Ugróczy

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2023 na vzore tlačiva

Zostavením účtovnej závierky, vyplnením daňového priznania a ďalšími povinnosťami daňovníka pri uzatvorení roka 2023 v podvojnom účtovníctve vás na tomto školení prevedie daňová poradkyňa Ing. Soňa Ugróczy. Okrem teoretických vedomostí o dôležitých lehotách a možnostiach ich predĺženia, sankciách získate tiež kľúčové znalosti pre správne vyčíslenie základu dane. Chýbať nebude ani ukážka vyplnenia daňového priznania na vzore tlačive a prehľad najčastejších chýb, ktorých sa podnikatelia dopustili za minuloročné účtovné obdobia.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
29. 1. 2024, 9. 2. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Soňa Ugróczy

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Administratívna finančná kontrola a jej postup vo verejnej správe

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, slúži ako praktický sprievodca pre osoby, ktoré sú zodpovedné za administratívnu finančnú kontrolu vo verejnej správe (pri poskytovaní dotácií, transferov a grantov z rozpočtu). Na jednom mieste nájdete zosumarizované formálne náležitosti kontroly, doklady a písomnosti potrebné pre jej výkon, samotný priebeh administratívnej kontroly až po praktické odporúčania pre spracovanie výstupu a zakotvenie kontrolných zistení. Na webinári rozoberieme tiež problematické zákutia kontroly a povieme si, ako postupovať tak, aby ste nikde nespravili chybu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

LAWtalks - Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - osobitosti tohto druhu spoluvlastníctva v sporových konaniach

Hostia JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD. a JUDr. Daniel Ivanko, PhD sa budú venovať otázkam postavenia manželov ako účastníkov sporových konaní a z neho vyplývajúcich práv a povinností k majetku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a to tak z pohľadu existencie tohto osobitného druhu spoluvlastníctva ako aj po jeho zániku.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

144 € s DPH 120 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v zákone o inšpekcii práce od r. 2023 a 2024 z pohľadu zamestnávateľa

Novela zákona o inšpekcii práce zavádza od 1. januára 2024 zmenu vo vydávaní potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. K ďalším rozsiahlym zmenám došlo ešte počas roka 2023. Na webinári vám pomôžeme zorientovať sa v dôležitých paragrafoch a zároveň vám vysvetlíme: na čo má inšpektor práce právo, čo počas kontroly zisťuje a ako celý tento proces v praxi prebieha. Lektorkou je Mgr. Miroslava Mošonová, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce a ktorá vám poskytne odpovede na časté otázky z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov v školskom roku 2023/2024

Zásady hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov musí mať každá škola rozpracované v pracovnom poriadku. Kto hodnotí a čo sa hodnotí? Podľa akých zásad či kritérií hodnotiť a ako správne sformulovať požiadavky na hodnotenie? Čo v prípade, ak zamestnanec nesúhlasí s výsledkom hodnotenia? Na webinári s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., si priblížime jednak, ako zahrnúť hodnotenie do pracovného poriadku a zároveň, ako postupovať pri hodnotení zamestnancov. Dozviete sa, ako majú prebiehať prípravy a samotný priebeh hodnotenia, ale aj to, ako by naopak hodnotenie nemalo prebiehať.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Ste povinný odviesť daň za vaše vozidlo? Dôležité lehoty aj samotný postup vyplnenia daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2023 vám na tomto webinári predstaví Ing. Vladimír Ozimý. Okrem základných informácií, ktoré vozidlá sú predmetom dane alebo kedy dochádza k zániku tejto daňovej povinnosti, vás zároveň oboznámime aj s predpokladanou daňou a preddavkami na daň z motorových vozidiel pre rok 2024.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2023 a zmeny v účtovníctve pre rok 2024 v kocke

Nechajte si poradiť od obľúbeného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého, ako správne zostaviť a uložiť účtovnú závierku za rok 2023. Okrem základných pravidiel spoznáte na uvedenom webinári dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia aj najčastejšie pochybenia za minuloročné účtovné obdobia. Spomedzi množstva praktických informácií, ktoré sa na webinári dozviete, spomenieme napr. to, ako likvidácia vplýva na podanie účtovnej závierky alebo ktoré účtovné výstupy sú dôležité pre spracovanie daňového priznania. Chýbať nebudú ani poznámky k účtovnej závierke a objasnenie ich významu v závislosti od kategórie účtovnej jednotky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie fyzických osôb podnikateľov - typ B za rok 2023

Táto interaktívna online prednáška, zameraná na tému "Daňové priznanie fyzických osôb podnikateľov - typ B za rok 2023", je ideálnym miestom pre podnikateľov, ktorí hľadajú presné a aktuálne informácie o daňových povinnostiach. S lektorom, skúseným daňovým poradcom Vadimírom Ozimým, účastníci získajú cenné rady a praktické návody na správne vyplnenie daňového priznania. Webinár ponúka jedinečnú príležitosť spoznať najnovšie legislatívne zmeny a zabezpečiť si bezproblémové plnenie daňových povinností za rok 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
31. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová rešerš zmien od roku 2024 – 2025

Daňová legislatíva je na prelome rokov 2023/2024 výrazne poznačená striedaním volebných cyklov. Pripravili sme preto pre vás webinár s lektorom JUDr. Ing. Petrom Schmidtom, ktorý vám poskytne podrobný prehľad o už schválených a naopak ešte len pripravovaných novinkách. Z oblasti DzP budeme rozoberať zmeny pri zdaňovaní virtuálnych mien od 1. 1. 2024 a tiež zmeny od 1. 3. 2024, ktoré súvisia s novým zákonom o premenách obchodných spoločností a družstiev. V oblasti DPH nadobudnú zmeny účinnosť síce až od 1. 1. 2025, no zásadne ovplyvnia viaceré oblasti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2024 a ročné zúčtovanie dane za rok 2023

Na tomto webinári nájdete prakticky vysvetlený postup ročného zúčtovania a ostatných povinností spojených s prechodom do roka 2024. Dozviete sa, ako vypočítať daň v ročnom zúčtovaní, uplatniť nezdaniteľné časti a daňový bonus, vyrovnať daňové nedoplatky a preplatky či opraviť prípadné chyby. Súčasne si na webinári spravíme ucelený prehľad o dôležitých zmenách v mzdovej učtárni od 1. januára 2024.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 – 2024 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy

Ing. Ladislav Zakhar, PhD., vám na tomto webinári poskytne praktický návod, ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 v obciach, VÚC, štátnych fondoch, rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách.
Preberané budú všetky účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, ako aj osobitosti vykazovania v individuálnej účtovnej závierke vyššie spomínaných subjektov. Ako účastník získate taktiež nevyhnutný prehľad o obsahu poznámok a termínoch predloženia individuálnej účtovnej závierky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Prevody miezd na depozitný účet pre rozpočtové organizácie na prelome rokov 2023/2024

S blížiacim sa koncom roka sa stáva aktuálna téma depozitu. Pre rozpočtové organizácie sme preto pripravili praktický webinár, ktorý im pomôže zvládnuť úhrady miezd, ako aj všetky ďalšie povinnosti a pohyby spojené s vedením depozitného účtu. Na webinári sa dozviete, ako vykonať prevod miezd na depozitný účet (účet cudzích prostriedkov), ako účtovať a klasifikovať prevody, či môžu byť na depozitnom účte vedené počas roka exekúcie, či si môžete ponechať v rozpočte nepoužité prostriedky na depozite, ako aj ďalšie užitočné informácie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2023 – na čo nezabudnúť?

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, si osvojíte všetky praktické zručnosti pre dopracovanie inventúrnych súpisov a vypracovanie inventarizačného zápisu k 31. 12. 2023. Spoznáte pravidlá, úlohy a rovnako aj činnosti inventarizačných komisií pri dokončovaní inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2023, resp. so stavom k januáru 2024. Pod lupu sa nám dostanú takisto novelizácie zákona o účtovníctve vo vzťahu k inventarizácii majetku a záväzkov. Dozviete sa viac o podpisovaní inventarizácie, vlastnoručných podpisoch, dátumoch, ale aj o dodržiavaní interných pravidiel k inventarizácii a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Náhrady mzdy platené zamestnancovi (sviatok, nadčas, ostatné príplatky)

Od 1. júna 2023 sú platné zmeny mzdových príplatkov. Ako správne vypočítať minimálne sumy príplatkov? Aké sú aktuálne pravidlá pre poskytovanie náhrady mzdy za prácu nadčas, vo sviatok, v sobotu a nedeľu, v noci, v rizikovom prostredí či za neaktívnu pohotovosť? V ktorých prípadoch má zamestnanec nárok na čerpanie náhradného voľna? Získajte odpovede na webinári s Júliou Pšenkovou, ktorá si pre lepšie vysvetlenie pre vás pripravila sériu príkladov z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zásadné zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2024

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda a pribúda aj niekoľko ďalších významných zmien. Ako tieto novinky ovplyvnia daň, odvody, jej výšku v čistom, cenu práce či príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, za nočnú prácu alebo za pracovnú pohotovosť? Aká výška príplatkov bude platiť v roku 2024? To všetko sa dozviete na webinári s renomovanou lektorkou Júliou Pšenkovou.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2024

Na webinárí s vyhľadávanou lektorkou Júliou Pšenkovou si osvojíte všetky znalosti o legislatíve a postupoch, ktoré vám uľahčia správne vykonať ročné zúčtovanie a ostatné povinnosti spojené s prechodom do nového roka. Čaká vás množstvo príkladov z praxe, či už k vyrovnaniu preplatkov, alebo nedoplatkov, k uplatneniu daňového bonusu na deti, k spätne priznanému starobnému alebo invalidnému dôchodku, k vyrovnaniu výsledkov pri ročnom zúčtovaní a podobne. Spoločne nahliadneme aj na rok 2024 a zmeny, ktoré prináša.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 12. 2023, 18.01.2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: