Webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Ročné PROFIvzdelávanie

Získajte profesionálne celoročné online vzdelávanie z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky, a to navyše aj s možnosťou odborných konzultácií. Ročné PROFIvzdelávanie vám za bezkonkurenčnú cenu ponúka širokú škálu aktuálne horúcich tém a legislatívnych zmien spracovaných do troch foriem vzdelávania: WEBINÁRE, VIDEOŠKOLENIA, VIDEOZÁZNAMY Z WEBINÁROV.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

336,00 € s DPH 280,00 € bez DPH

+ -

Brexit a daňový pohľad na DPH v praxi

Od 1. 1. 2021 sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska považuje za tretí štát, v dôsledku čoho dochádza k zásadnej zmene uplatňovania pravidiel DPH pri dodávkach tovarov a služieb medzi touto krajinou a Slovenskom. Aký je daňový dosah na DPH pre podnikateľov zo Slovenska, čo naďalej obchodujú s UK?

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Automobil v podnikaní z pohľadu DPH a dane z príjmov

Na tomto webinári vás Ing. Vladimír Ozimý komplexne prevedie daňovými aj registračnými povinnosťami súvisiacimi s automobilom v podnikaní. Za necelé 2 hodiny poznáte, ako čo najvýhodnejšie automobil obstarať, ako ho používať, odpisovať, aké výdavky možno uplatniť do daňových výdavkov a taktiež, aké povinnosti musí podnikateľ v súvislosti s automobilom v podnikaní plniť. Ako účastník si tak zároveň prejdete všetko, čo potrebujete vedieť o paušalizácii, obstaraní na lízing a úver, prípadne postúpení, odkúpení alebo odobratí predmetu lízingu.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Intrastat 2021 v príkladoch

Na webinári s Monikou Šašalovou sa naučíte správne vykazovať transakcie medzi členskými aj nečlenskými krajinami, ktoré sú predmetom INTRASTAT hlásení. V rámci jeho obsahu poznáte, kedy vzniká povinnosť vykazovania predmetných údajov a zároveň, ako túto oznamovaciu povinnosť splniť voči Štatistickému úradu. Na konci dňa tak budete ovládať presný postup na podávanie hlásenia INTRASTAT.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Stravovanie v praxi po 1. 3. 2021 a benefity zamestnancov

Novinky v stravovaní sú v praxi už niekoľko týždňov, a my vám preto s ohľadom na najčastejšie otázky uplynulých dní prinášame návod, ako takýto finančný príspevok zaúčtovať v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Časť webinára venujeme aj problematike benefitov, pričom si povieme, kedy a akým spôsobom môže zamestnávateľ financovať ich poskytnutie z výdavkov (nákladov) a aký to bude mať vplyv na zamestnanca.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Aplikácia DPH na príkladoch z praxe (vrátane zásielkového predaja a predaja cez e-shop od 1. 7. 2021)

Ing. Vladimír Ozimý vás na tomto webinári oboznámi s aplikačnou stránkou DPH pri dodaní alebo nadobudnutí tovaru/služby v rámci tuzemska, EÚ a tretích štátov. Naučíte sa správne tento typ podnikania vykazovať v daňovom priznaní, vyplňovať súvisiace výkazy a taktiež vystavovať riadnu, zjednodušenú aj opravnú faktúru. Pozornosť navyše zameriame aj na prax pri zásielkovom predaji a predaji cez e-shop od 1. 7. 2021.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vás upovedomí o tom, čo všetko, resp. koho, akým spôsobom a za akých podmienok je podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov možné monitorovať. Vzhľadom na to, že doposiaľ existuje iba pár rozsudkov súdu v prospech zamestnávateľov, nahliadneme spoločne najmä na najčastejšie pochybenia a taktiež riešenia, ako týmto chybám v praxi predísť.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ako spracúvať osobné údaje pri nábore zamestnancov z pohľadu GDPR

Na tomto webinári sa dozviete všetko, čo potrebujete z hľadiska GDPR a ochrany osobných údajov vedieť v prípade, ak organizujete výberové konania sami alebo prostredníctvom personálnej agentúry. Napríklad sa dozviete, kde umiestniť informáciu o spracúvaní osobných údajov pre uchádzača o zamestnanie, čo by takáto informácia mala obsahovať, ako dlho môžete uchovávať osobné údaje uchádzačov a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021

Na tomto webinári sa zamestnanci personálnych, mzdových a účtovných oddelení zorientujú v aktuálnych povinnostiach a pravidlách ochrany osobných údajov. Prejdeme si všetky fázy a procesy spracúvania osobných údajov zamestnancov – od prijatia životopisov až po kompletnú likvidáciu osobných údajov zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Monitorovanie priestorov kamerami z pohľadu GDPR

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prináša komplexný a ucelený pohľad na problematiku monitorovania priestorov z pohľadu GDPR. Okrem príslušnej legislatívy spoznáte tiež povinnosti prevádzkovateľov, lehoty uchovávania videozáznamov a taktiež situácie, na ktoré sa nariadenie GDPR nevzťahuje.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovný čas a prekážky v práci v roku 2021

Na uvedenom webinári poznáte aktuálne pravidlá a možnosti rozvrhnutia pracovného času, vrátane jeho evidencie, home office, prestávok, nadčasov či pracovnej pohotovosti. V súvislosti s touto problematikou nevynecháme ani tému prekážok v práci, pričom si povieme, aké prekážky v práci definuje legislatíva ako tie, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, v ktorých prípadoch má zamestnanec nárok neplatené voľno a kedy na náhradu mzdy. V rámci webinára bude navyše možné konzultovať vlastné prípady, s ktorými sa stretávate v praxi.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Odpady v roku 2021 – vznik, odvoz a evidencia v obchodných spoločnostiach

Webinár sa v praktických ukážkach bude venovať reálnemu pohľadu na produkciu firemných odpadov. Na príklade výrobnej firmy si ukážeme jednotlivé kroky od vzniku až po odovzdanie a evidovanie odpadov. Ako účastník si vypočujete inšpirácie aj konkrétne odpovede na to, aké odpady môžu vo firme vzniknúť, ako ich zhromažďovať, aké súhlasy musí mať firma vybavené na odpady, komu môže firma odpady odovzdať a za akých podmienok alebo ako sa musia odpady evidovať a komu ich ohlasovať.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Kedy sa faktúra stáva nevymožiteľnou z pohľadu účtovníctva a DzP?

Praktický webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vás ako účastníka oboznámi nielen s tým, kedy sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou, ale aj za akých podmienok je možné daňovo a účtovne riešiť otázku dočasného zníženia hodnoty pohľadávky cez opravné položky a za akých podmienok je možné pohľadávku trvalo vyradiť z účtovníctva a posúdiť z daňového hľadiska ako daňový výdavok.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ako opraviť chybné faktúry – z titulu chyby, reklamácie, zníženia alebo zvýšenia ceny

Praktický webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vás z pohľadu DPH, účtovníctva a daní prevedie najčastejšími pravidlami vysporiadania sa opravy z objektívnych dôvodov, ako aj pochybeniami a opravnými postupmi pri nesprávne vyhotovených faktúrach.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Faktúry vystavené firmám, ktoré sú v reštrukturalizácii, v konkurze, v exekúcii a pod. z pohľadu účtovného a DPH

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým je zároveň praktickým sprievodcom pre účastníkov, ktorí vystavujú faktúry firmám a tie sa stanú účastníkmi reštrukturalizácie, konkurzu, je na nich vedená exekúcia a pod. Prináša vám konkrétne návody, ako opravný doklad vystaviť, odoslať a ako postupovať pri vrátení DPH z nevymožiteľnej pohľadávky či v prípade vrátenia DPH zo strany štátu.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Na čo si dať pozor pri príprave pracovnej zmluvy

Cieľom webinára s Mgr. Jurajom Kočišom, LL.M., je poskytnúť rady a odporúčania pre prípravu kvalitnej pracovnej zmluvy s ohľadom na dodržanie všetkých zákonných požiadaviek. Program webinára je špecificky orientovaný na prípady z aplikačnej praxe s dôrazom na predchádzanie najčastejším chybám pri uzatváraní pracovnej zmluvy.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Obchodovanie s tovarom v EÚ – oslobodenie od dane, trojstranný obchod, reťazový obchod

Ako dodržať sprísnené podmienky na preukázanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ? Ako správne priradiť prepravu tovaru pri reťazových obchodoch? Aké sú špecifiká trojstranného obchodu? Ako trojstranný obchod vykázať v daňovom priznaní, v súhrnnom výkaze a ako správne uvádzať odkazy na faktúrach? V nadväznosti na aktuálne najčastejšie otázky z praxe vás na tomto webinári pripraví Ing. Soňa Ugróczy na to, aby ste pri oslobodení od dane, trojstrannom obchode či reťazovom obchode vedeli bez akýchkoľvek problémov postupovať v súlade so zákonom o DPH.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Základy transferového oceňovania

Zámerom webinára je poskytnúť účastníkom základné poznatky z problematiky transferového oceňovania a podrobný prehľad o povinnostiach závislých osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a v súvisiacich právnych predpisoch. Zameriame sa aj na obsah a rozsah dokumentačnej povinnosti s doplnením o reálne príklady z praxe, vďaka čomu sa budete bez akýchkoľvek problémov vedieť vyrovnať s transferovým oceňovaním vo svojej firme. Chýbať nebude ani prehľad najčastejších chýb daňových subjektov, ako aj praktické riešenia a návod, ako sa im vyvarovať.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Silvia Karelová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

INCOTERMS® 2020

Na webinári sa detailne oboznámite s novými medzinárodnými pravidlami pre výklad obchodných podmienok (International Commercial Terms), ktoré v praxi nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2020. Ako účastník získate všetky nevyhnutné informácie potrebné pre uzatváranie obchodov a pre uskutočnenie obchodných transakcií pri nákupe, predaji a preprave svojich produktov.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Maroš Prosman, JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M.

96,00 € s DPH 80,00 € bez DPH

Vyberte variant

Vybrané problémy zo Zákonníka práce a sociálneho poistenia v súvislosti s aktuálnou situáciou

Webinár s RNDr. Jankou Motyčkovou má za cieľ poskytnúť vám konkrétne riešenia i odpovede na najčastejšie otázky, ktoré v týchto dňoch vznikajú v súvislosti s pracovným časom, s domáckou prácou, home-office a stravovaním od 1. 3. 2021, so zmenami v nemocenských dávkach od apríla 2021, s predĺžením poberania dávky v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, so zmenami v minimálnom dôchodku u sporiteľov od mája 2021, s tehotenským a tehotenským štipendiom od 1. 4. 2021, ako aj so zmenami v ošetrovnom a dlhodobom ošetrovnom od 1. 4. 2021.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Právne minimum a správne postupy v personalistike a mzdovom účtovníctve

Tento webinár má za cieľ poskytnúť vám správne postupy pri trestnoprávnych súvislostiach zapríčinených nesprávnym výkonom účtovníctva a personalistiky, pri porušení disciplíny, pri skončení pracovného pomeru, pri náhrade a vymáhaní škody, ako aj pri plnení predpisov vyplývajúcich z BOZP a GDPR. Okrem základných povinností a pravidiel, ktoré musíte podľa Zákonníka práce a súvisiacich zákonov dodržiavať, nahliadneme aj na to, ako sa brániť v prípade, že došlo k ich porušeniu a vám je nariadená štátna kontrola napr. zo strany Inšpektorátu práce alebo Úradu na ochranu osobných údajov.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: