Webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Ročné PROFIvzdelávanie

Predplatné na profesionálne celoročné online vzdelávanie z oblasti daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Za bezkonkurenčnú cenu ponúka širokú škálu aktuálne najžiadanejších tém a legislatívnych zmien, ktoré môžete sledovať vo forme webinára alebo jeho záznamu.

Rok vydania:
2021-2022
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

468,00 € s DPH 390,00 € bez DPH

+ -

Čo motivuje spoločnosti uplatňovať odpočet na výskum a vývoj?

7 dôvodov, PREČO uplatňovať superodpočet na výskum a vývoj
O benefitoch tohto praktického webinára sa dočítate už v samotnom názve. Okrem toho, čo motivuje spoločnosti uplatňovať odpočet na výskum a vývoj, sa v rámci programu dozviete napr. aj to, akú výšku úspory získa daňovník využitím odpočtu na výskum a vývoj pre aktuálne zdaňovacie obdobie, aké konkrétne výdavky a dokedy ich možno uplatniť, čo znamená neúspešný projekt výskumu a vývoja a čo je potrebné urobiť v takomto prípade, aké sú základné kritériá pre uplatnenie odpočtu na výskum a vývoj alebo napríklad aj to, ako sa postupuje v prípade, ak daňovník vykázal daňovú stratu alebo nízky základ dane.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ingrid Fischerová

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2023

Cieľom webinára je priblížiť školám a školským zariadeniam príjmy na výkon originálnych kompetencií a výdavky na tento účel. So zameraním na rok 2023 si predstavíme spôsoby financovania originálnych kompetencií v školstve, porovnáme ich a zodpovieme vám vaše prípadné otázky. Témou vás bude prevádzať Ing. Ingrid Konečná Veverková, ktorá patrí medzi uznávané odborníčky na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
06.12.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielu pred koncom roka 2022

S prechodom do nového účtovného roka vzniká subjektom verejnej správy niekoľko dôležitých povinností. Jednou z nich je inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov. Ako si poradiť s inventarizáciou bez problémov, ako je napr. nesprávne spočítaný majetok či absencia povinných náležitostí v dokumentoch? Poradí vám Ing. Ingrid Konečná Veverková, ktorá vás na webinári prevedie jednotlivými etapami inventarizácie, ako aj náležitosťami inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22.11.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Dohody od 1. 1. 2023 – výhodnejšie sezónne práce, práce študentov aj dôchodcov

Od 1. 1. 2023 budú výhodnejšie sezónne práce, ako aj práce študentov a dôchodcov na dohodu. Ako novela Zákonníka práce v novom roku zjednoduší pracovné podmienky pre jednotlivé typy dohôd, ako sa znížia náklady zamestnávateľov a v ktorých prípadoch bude platiť nová výnimka z platenia poistného, vám priblíži RNDr. Jana Motyčková.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21.11.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2023

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na novinky v daňovej či ekonomickej oblasti pripravované od 1. 1. 2023. Spolu s daňovou poradkyňou Ing. Soňou Ugróczy sme pre vás pripravili webinár, na ktorom vás podrobne prevedie daňovými novinkami v oblasti zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a daňového poriadku. Nemusíte nikam chodiť, z pohodlia svojho domova či kancelárie získate spoľahlivý rešerš dôležitých zmien v daňových zákonov. Navyše vaše otázky sú vítané, radi vám uľahčíme pripraviť sa na nové pravidlá v praxi.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16.01.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Oprava základu dane pri nezaplatení pohľadávky v praxi 2022 a pripravované zmeny od 1.1.2023

Zavedenie mechanizmu opravy základu dane, ak sa pohľadávka stane nevymožiteľnou, je novou možnosťou, ako si prinavrátiť DPH, pokiaľ ste ako platiteľ dane (dodávateľ) nedostal zaplatené. Využite úpravu zákona o DPH (platnú od 1. 1. 2021, ako aj zmeny od roku 2023) na vrátenie dane, a to v prípade, ak vám nebola protihodnota za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zaplatená. Aké sú dosahy na odberateľa, ktorý neuhradil pohľadávky a odpočítal si DPH?

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
04.11.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novinky v mzdovej učtárni od 1. 1. 2023

Ani rok 2023 sa neobíde bez zmien v mzdovej učtárni. Všetko, čo potrebujete ako mzdová účtovníka či účtovník vedieť o novinkách v mzdových parametroch, dohodách, dôchodkoch, daniach, odvodoch, stravovaní, štátnych príspevkoch, príspevkoch zamestnávateľa na zamestnanca a v ďalších dôležitých oblastiach, vás pozývame vypočuť si na webinár s RNDr. Janou Motyčkovou. Vaše otázky sú vítané, radi vám ich zodpovieme.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
02.12.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Komunálne voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne mesta a obce

Ako sa z pohľadu mzdovej učtárne pripraviť na voľby do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré budú prebiehať už 29. októbra 2022, vám poradí RNDr. Jana Motyčková. Celý tento proces vám objasní z dvoch pohľadov – z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia a s nimi súvisiacich povinností (daň, prihlasovanie, odhlasovanie, dôchodky a pod.), ako aj z pohľadu nárokov na starostov a primátorov (odmeny, odstupné, plat, dovolenka).

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14.11.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2022

Z pohľadu mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky získate na tomto webinári všetky znalosti potrebné k zostaveniu, schváleniu a zverejneniu účtovnej závierky za rok 2022. Naučíte sa samostatne oceniť jednotlivé vykazované položky, vykázať pohľadávky a záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám, účtovať položky vlastného imania aj inventarizovať majetok. Z dôvodu zabezpečenie úplnosti účtovníctva, nebudú chýbať ani praktické informácie k doúčtovaniu účtovných prípadov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19.01.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Mária Horváthová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zamestnávanie na živnosť podľa Zákonníka práce

Na Slovensku dnes často firmy zamestnávajú ľudí cez ich živnosť namiesto pracovnej zmluvy. Čo tento typ zamestnávania obnáša a aké ne/výhody plynú pre zamestnávateľa a tiež zamestnanca? Oplatí sa mať či nemať svoju s.r.o.? To je len zlomok informácií, ktoré si vypočujete na webinári s Mgr. Miroslavou Mošonovou, ktorá profesionálne pôsobí v Inšpekcii práce. Dozviete sa napr. tiež to, čo vás to bude reálne „stáť“, aký vzniká nárok na dávky zamestnanca, aká je vaša odvodová povinnosť, ako aj všetky ďalšie skutočnosti, o ktorých potrebujete vedieť, ak zvažujete zamestnať živnostníka.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu?

Ako je už z názvu zrejmé, webinár s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je určený hlavným kontrolórom obcí, miest a vyšších územných celkov, ktorí spoznajú náležitosti odborného stanoviska k návrhu rozpočtu, ďalej spôsob jeho zostavenia, ako aj zásady predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
03.11.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Financovanie originálnych kompetencií v školstve v 2. polroku 2022

Cieľom webinára je priblížiť školám a školským zariadeniam príjmy na výkon originálnych kompetencií a výdavky na tento účel. So zameraním na 2. polrok 2022 si predstavíme spôsoby financovania originálnych kompetencií v školstve, porovnáme ich a zodpovieme vám vaše prípadné otázky. Témou vás bude prevádzať Ing. Ingrid Konečná Veverková, ktorá patrí medzi uznávané odborníčky na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela Zákonníka práce (pripravované od 1.10.2022)

Novela Zákonníka práce zavádza od 1. 10. 2022 transpozíciu smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Do platnosti vstúpia i smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Aký dosah má nová právna úprava na chod mzdových a personálnych oddelení? Najdôležitejšie zmeny vám predstaví RNDr. Jana Motyčková. Spoznáte novinky v pracovnom pomere, v dohodách, v otcovskej dovolenke, v pracovnom čase, v informačnej povinnosti, v zrážke stravného, ako aj v ďalších významných oblastiach.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ako zostaviť rozpočet pre volebný rok 2022

Ako zostaviť rozpočet vo volebnom roku, i to, podľa akých pravidiel hospodárenia postupovať v rozpočtovom provizóriu, vám očami praxe priblíži Ing. Ingrid Konečná Veverková. Už od roku 2003 je hlavnou kontrolórkou mesta Brezno a uznávanou odborníčkou na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve. Poskytne vám tak celistvý pohľad na celý proces zostavenia, schvaľovania i hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami.

Forma produktu:
Webinár
Miesto konania:
13.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Školský zákon a nové vykonávacie predpisy účinné v šk. r. 2022/2023

Potrebujete sa zorientovať v sérii prijatých zmien, ktoré boli zavedené pre materské, základné či stredné školy a rovnako tak školské zariadenia? Pozývame vás zrekapitulovať si všetky podstatné zmeny na webinár s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., ktorý vám zároveň poskytne priestor konzultovať individuálne otázky k novým povinnostiam.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela „Infozákona“ od 1. 8. 2022 – nové pravidlá pre opakované použitie informácií

Opakované použitie informácií (OPI) je špecifický spôsob poskytovania verejných údajov v zmysle „Infozákona“. Hoci inštitút OPI umožňuje podnikateľom a ďalším žiadateľom rozsiahly, rýchly a lacný prístup k mnohým informáciám, je v podmienkach Slovenska stále relatívne neznámy. OPI je často porušované aj samotnými povinnými osobami. Ako rozsiahla novela „Infozákona“ (zák. č. 251/2022 Z. z.) účinná od 1. augusta 2022 spresnila a zjednodušila aplikovanie OPI, a to jednak na strane povinných osôb a ich povinností, ako aj na strane infožiadateľov a ich práv, vám detailne priblíži Mgr. Vladimír Pirošík.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Mgr. Vladimír Pirošík

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ako sa pripraviť na inventarizáciu majetku a záväzkov na konci roka 2022?

Finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, vám na webinári vysvetlí, ako k času zostavenia účtovnej závierky správne vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov. Priblíži vám, ako postupovať pri vlastnej kontrole škodových udalostí, spracovania výstupov, inventarizovania majetku, účtovania o rozdieloch, ako aj výkonu základnej finančnej kontroly. Lektor nebude len „čítať zákon“. Naopak, prednáška i bonusy, ktoré má pre vás lektor pripravené, slúžia ako praktický manuál pre zamestnancov verejnej správy aj mimo nej. Účasťou získate vzorové príklady do praxe, medzi nimi napr. vzory zápisov, súpisov a menovacích dekrétov či vzor príkazu na zostavenie inventarizácie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8.11.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v aplikačnej praxi

S daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na webinári nahliadneme na legislatívny rámec spojený s tuzemským prenosom daňovej povinnosti. Podrobnejšie sa budeme zaoberať dodaním stavieb, pozemkov, kovov, obilnín, stavebných prác a pod. Vysvetlíme si súvisiace riziká, definujeme, kto platí daň – či dodávateľ, alebo príjemca a aký to má vplyv na výkazy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zdaňovanie služieb poskytovaných v rámci EÚ (povinnosti, riziká registrácie, výkazy)

Poskytujete služby v rámci Európskej únie a ste na strane dodávateľa alebo odberateľa? Na tomto webinári vám Ing. Vladimír Ozimý priblíži všetky vaše povinnosti, riziká registrácie a postupy, ako vyplniť súvisiace výkazy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Obchodovanie s tovarom v rámci EÚ pre dodávateľa a odberateľa (správne určenie štátu zdanenia a odvedenia dane)

Webinár sa zaoberá princípmi a zásadami uplatňovanými pri obchodovaní s tovarom v rámci EÚ. Pri uplatňovaní oslobodenia od dane je potrebné, aby platiteľ DPH splnil hmotnoprávne podmienky a formálno-právne podmienky, v opačnom prípade mu správca dane oslobodenie od DPH neuzná. Pri trojstranných a reťazových obchodoch je potrebné správne identifikovať miesto dodania tovaru, miesto nadobudnutia tovaru a určenie dodávky, ktorej je priradená preprava tovaru. Ako uvedené princípy správne aplikovať v praxi, vám priblíži na webinári daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10. 11. 2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: