Webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Ročné PROFIvzdelávanie

Potrebujete sa školiť viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate na vzhliadnutie viac ako 200 webinárov naživo. Predplatné obsahuje webináre z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu. Na stiahnutie máte navyše školiace materiály, vzory a iné bonusy. Vďaka online chatu, nie ste ukrátení ani o príležitosť odborne sa poradiť s lektorom. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma – školia vás tí najlepší z najlepších.

Rok vydania:
2021-2024
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

468 € s DPH 390 € bez DPH

+ -

LAWtalks – Započítanie pohľadávok

Započítanie pohľadávok predstavuje právny akt, ktorým zanikajú vzájomné práva a povinnosti veriteľa a dlžníka. Právnym následkom započítania je zánik vzájomných pohľadávok, ktorý nastane, ak sú splnené všetky predpoklady pre započítanie. Práve tento spôsob zániku pohľadávok je často využívaný aj v súdnom konaní ako procesná obrana žalovaného, a rovnako tak aj v exekučnom konaní ako procesná obrana povinného.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

132 € s DPH 110 € bez DPH

Vyberte variant

LAWtalks – Darovacia zmluva a vrátenie daru

Darovanie, hoci je jedným z najčastejších spôsobov prevodu majetku, častokrát sa v pojednávacej miestnosti môžeme stretnúť práve so žalobou darcu, ktorou sa voči obdarovanému domáha vrátenia daru.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

132 € s DPH 110 € bez DPH

Vyberte variant

LAWtalks – Určovacie žaloby

Lektori sa v rámci tejto epizódy budú venovať najmä otázkam podstaty a účelu žaloby o určenie, predmetu určenia, s dôrazom na to „čo možno určiť“. Taktiež bude pozornosť venovaná aj klasifikácií a rozdeleniu určovacích žalôb a zodpovedaniu základnej otázky „kedy je a kedy nie je daný naliehavý právny záujem na navrhovanom určení?“.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

132 € s DPH 110 € bez DPH

Vyberte variant

Ako uplatňovať nezdaniteľné časti základu dane a bonusy u fyzickej osoby v roku 2024

Hľadáte návod, ako správne uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy u fyzickej osoby? Potom je webinár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým práve pre vás. Na webinári vám poskytne praktické rady, ako identifikovať nezdaniteľné časti na daňovníka, ako ich správne uplatniť a čo treba dodržať pri uplatňovaní daňových bonusov. Chýbať nebude ani ukážka, ako zahrnúť nezdaniteľné časti a bonusy do daňového priznania. Na webinári budete mať navyše možnosť konzultovať konkrétne situácie a otázky s naším lektorom. Webinár je určený pre nerezidentov a rezidentov SK.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Majetok obce – jeho obstaranie, oceňovanie, odpisovanie, vyradenie a inventarizácia v roku 2024

V tomto webinári vám daňová poradkyňa a štatutárna audítorka Ing. Mgr. Hedviga Vadinová pomôže vyznať sa v pravidlách a postupoch účtovania pre správu majetku obce v roku 2024. Webinár vám poslúži ako praktický manuál k vymedzeniu dlhodobého majetku v obci, jeho oceneniu v účtovníctve, obstaraniu (kúpou, dotáciami, zámenou a pod.), zvereniu do správy, odpisovaniu a jeho vyradeniu. Špeciálne sa budeme venovať inventarizácii majetku. Povieme si, ako sa vyhnúť neúplnej alebo nepresnej inventarizácii majetku, čo vedie k stratám či nesprávnemu využitiu zdrojov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mgr. Hedviga Vadinová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Whistleblowing: Aplikačné problémy a príprava na nové povinnosti od roku 2024

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing sa podstatne rozšíril v uplynulom roku 2023. Nové zmeny má však záujem zaviesť aj súčasná vláda. Tá však už pripravený návrh novely zákona stiahla a v súčasnosti ho do prepracúva. O aké zmeny pôjde? Ako aplikovať zákon po zmenách z roku 2023? A ako riešiť súčasné aplikačné problémy? Webinár je určený pre komerčnú aj verejnú sféru.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Filip Petrinec, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Predaj tovaru cez internet (e-shop) a daňové a účtovné dosahy v roku 2024

Predávate alebo sa chystáte predávať svoje produkty cez internet? Ako to robiť legálne a bez neželaných daňových a účtovných dosahov? Najdôležitejšie pravidlá, ktoré treba dodržať, vám objasní daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

DPH pri nadobudnutí, dodaní a predaji tovaru v rámci EÚ od roku 2024

Kde sa uplatňuje DPH pri nadobudnutí alebo dodaní tovaru v rámci EÚ? Aj vás trápi táto či iná otázka, ktorá súvisí s obchodovaním tovaru? Zorientovať sa v tejto náročnej spleti pravidiel vám pomôže daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý. Na príkladoch vám vysvetlí, ako správne určiť miesto dodania tovaru, kde všade sa registrovať a aké výkazy musíte spracovať. Rozoberať budeme dodanie tovaru s prepravou, predaj na diaľku, režim call of stock, prenos daňovej povinnosti, kúpu a predaj použitého tovaru a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá fakturácie: Lehoty, vyhotovenie faktúr a oprava chýb v roku 2024

Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý vám v tomto webinári komplexne vysvetlí pravidlá fakturácie v roku 2024. Naučí vás tvoriť základ dane na faktúre, opraviť základ dane pri rôznych situáciách a rovnako plniť všetky povinnosti spojené s vyhotovením a uchovávaním faktúr. Vďaka znalostiam, ktoré nadobudnete, tak minimalizujete riziká spojené s neplnením daňových povinností, ako je nesprávne vypočítanie dane, chýbajúce povinné údaje na faktúre či nedodržanie lehôt na vyhotovenie faktúry. K dispozícii budete mať navyše priestor riešiť vaše individuálne otázky. Neváhajte preto a prihláste sa na náš webinár.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku a ich vplyv na medzinárodný obchod

Obchodujete s tretími krajinami a myslíte si, že opatrenia voči Rusku a Bielorusku sa vás netýkajú? Omyl. Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku majú dopad najmä na dovoz tovaru z iných tretích krajín. Aký dopad majú tieto opatrenia na dovoz tovaru a aké dôkazy o ich dodržiavaní predložiť k colnému konaniu sa dozviete na webinári Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku a ich vplyv na medzinárodný obchod.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Monika Šašalová, Marian Šašala

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zverejňovanie zmlúv, dodatkov a dohôd v Centrálnom registri zmlúv v roku 2024

Od roku 2023 zostávajú zverejnené zmluvy v Centrálnom registri zmlúv po dobu 10 rokov. Čo ďalšie sa mení? Ako správne zverejňovať dodatky, dohody, zmluvy a ich prílohy v roku 2024? Vo webinári vám prinášame praktický manuál, ktorým vás prevedie finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA. Nájdete tu informácie, ktoré údaje nesmiete zverejniť, prípadne ich prekryť či úplne vymazať podľa GDPR a autorských práv. Pozrieme sa tiež na najčastejšie chyby, ktoré boli zistené a povieme si, ako ich opraviť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Interné smernice vo verejnej správe – ich tvorba, evidencia a kontrola v roku 2024

Aké interné akty má mať váš subjekt verejnej správy spracované v oblasti hospodárenia, účtovníctva, majetku a podobne? Odpoveď vám prinášame vo webinári priamo s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA. Vysvetlí vám, čo musíte interne zapracovať formou smernice, ako ich správne vypracovať aj evidovať. Upozorní vás, ktoré smernice požadujú kontroly či Najvyšší kontrolný úrad SR a aké chyby najčastejšie zistili. Ako pomôcku do praxe získate vzory jednotlivých smerníc.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zanedbávanie povinného predprimárneho vzdelávania a školskej dochádzky – ako postupovať

So záškoláctvom sa v praxi stretávame pravidelne. Ako má v takomto prípade postupovať riaditeľ, učiteľ, zákonný zástupca či regionálne úrady školskej správy? A čo v prípade, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dochádza k jej zanedbávaniu? Na tomto webinári vám PhDr. Marek Havrila vysvetlí, ako majú jednotlivé zainteresované subjekty postupovať v prípade, že dochádza k zanedbávaniu predprimárneho vzdelávania a školskej dochádzky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku za rok 2023 (praktický návod)

Webinár s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou vám v praktických príkladoch prináša postup, ako zostaviť záverečný účet obce za rok 2023. Lektorkou je renomovaná odborníčka a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy zároveň. Z úst kompetentnej osoby si tak vypočujete, aké atribúty musí záverečný účet spĺňať, ako vypočítať dlhovú službu obce, ako preveriť správnosť zostavenia návrhu alebo aj to, akým spôsobom vypočítať prebytok, resp. schodok rozpočtu a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

EKONOMICKÉ MINIMUM: Možnosti využitia fondového financovania vo verejnej správe

Vítame vás na webinári, v ktorom vás predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková oboznámi s významom tvorby mimorozpočtových fondov a ich efektívnym využitím v praxi. Bližšie si charakterizujeme špecifiká a spôsob využitia týchto fondov: peňažné fondy, rezervný fond, fond rozvoja bývania, fond prevádzky, opráv a údržby.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Skončenie pracovného pomeru vo verejnej správe v roku 2024

Uvažujete nad prepustením zamestnanca? Na tomto webinári doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., zhrnie subjektom verejnej správy, za akých okolností môžu a nemôžu zamestnanca prepustiť, aký je rozdiel medzi dohodou a výpoveďou, ako predĺžiť skúšobnú dobu alebo dať naopak výpoveď počas tejto doby. Zaoberať sa budeme aj častým fenoménom, akým je panická úzkosť zamestnanca, ku ktorej zároveň poskytneme niekoľko odporúčaní, ako ju riešiť z pohľadu zamestnávateľa.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Organizačné zmeny v obci a na školách počas roka 2024

Chcete zvládnuť organizačné zmeny s istotou a profesionálnym prístupom? Sledujte webinár s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., a efektívne zvládajte výzvy, ktoré vás môžu v roku 2024 prinútiť k zmenám v organizácii na vašom pracovisku. Na webinári si vysvetlíme, ako efektívne spraviť rozhodnutie zamestnávateľa o zmene v organizácii, aké sú vaše povinnosti voči odborom a ako efektívne s nimi komunikovať, aké sú alternatívy, kompenzácie a právne postupy pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti zamestnancov i to, aké nároky má zamestnanec pri neplatnom skončení pracovného pomeru a ako má v takomto prípade postupovať zamestnávateľ.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, materská a prekážky v práci v roku 2024

Ste začiatočníkom v oblasti personalistiky alebo si len potrebujete rozšíriť vedomosti o pravidlách zamestnávania podľa Zákonníka práce v roku 2024? Všetky dôležité informácie vám prinášame vo webinári s renomovanou lektorkou RNDr. Jankou Motyčkovou. Dozviete sa, o čom ste písomne povinní informovať zamestnanca a ako nastaviť pracovný čas a jeho evidenciu správne (a to pre home office, prestávky, nadčasy, pracovnú pohotovosť, pracovné cesty, iné).

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – zmeny od 1. 7. 2024

Kedy zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať exekučné zrážky zo mzdy a aká bude nová suma, na ktorú exekútor nesmie siahnuť po 1. júli 2024? Na tomto webinári vám RNDr. Jana Motyčková prináša komplexné informácie o novinkách a o spôsobe vykonávania zrážok v tomto roku. Dozviete sa, aká je nová hranica nepostihnuteľnej sumy, aké je poradie zrážok zo mzdy, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy, ako zrážky vykonať, ako postupovať pri vyhlásení konkurzu na zamestnanca a ako pri použití „tretinového systému“ pri výpočte zrážok.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Cestovné náhrady v roku 2024

S ohľadom na posledné legislatívne novinky vám na tomto webinári Ing. Vladimír Ozimý objasní, ako z pohľadu daňovníka postupovať pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2024.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

90 € s DPH 75 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: