Odborné školenia

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Autor Všetko

Cestovné náhrady

Paušalizáciu cestovných náhrad, poskytovanie preddavku, vyúčtovanie a splatnosť náhrad, používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe a mnoho ďalšieho bude rozoberať lektor Ing. Vladimír Ozimý na školení s témou večne živou – Cestovné náhrady.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

DPH v praxi a pripravované zmeny

Nie ste doma v DPH-čke? Máte hlavu v smútku z trojstranného obchodu, reťazových obchodov či z prenosu daňovej povinnosti pri službách z EÚ a tretích štátov a pri tovare z EÚ? Neviete si rady s tuzemským prenosom daňovej povinnosti pri stavebných prácach? Nezúfajte a príďte na školenie s obľúbeným odborníkom Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vám všetko podrobne vysvetlí a upozorní aj na ďalšie plánované novinky v oblasti DPH.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch – novinky od júna 2016

Na školení s JUDr. Marcelou Macovou sa naučíte identifikovať, aké typy informačných kamerových systémov máte – môžete ich mať totiž aj 5. Dozviete sa, ako má vyzerať správne označenie monitorovaného priestoru, ako dlho môžete uchovávať záznam a akú dokumentáciu musíte mať vypracovanú. Príklady budú ukázané aj na rozhodnutiach o uložení sankcie, ktoré Úrad na ochranu osobných údajov SR vydal v posledných rokoch. Materiály k semináru budú obsahovať tlačivá potrebné na poverenie zodpovednej osoby, vzory poučení oprávnených osôb, vzory evidenčných listov a oznámenia kamerových systémov.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Marcela Macová

90,00 € s DPH 75,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová optimalizácia v roku 2016

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i opravným položkám, rezervám, transakciám s fyzickými osobami či samostatným hnuteľným veciam do 1 700 eur.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

90,00 € s DPH 75,00 € bez DPH

Vyberte variant

Exekučné zrážky a zrážky zo mzdy – zmeny od 1. 7. 2016

Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Dozviete sa čo a akým spôsobom je zamestnávateľ povinný zo mzdy zamestnanca zrážať, aké sú v tejto súvislosti jeho povinnosti a ako postupovať po zrušení Občianskeho súdneho poriadku od 1.7.2016 pri vykonávaní zrážok.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

69,00 € s DPH 57,50 € bez DPH

Vyberte variant

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)

Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch, takže Vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre Vašu firmu.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Dr. Milan Veščičík

192,00 € s DPH 160,00 € bez DPH

Vyberte variant

Tajomstvá (seba)motivácie

Motivácia, stimulácia, demotivácia a sebamotivácia

Prečo niečo robíme? Z akého dôvodu sa cítime byť priťahovaní k nejakému druhu práce a prečo nás niektorá naopak odrádza?  Hľadajme odpoveď v motivácii. A čo to vlastne tá motivácia je? Túto takmer Shakespeareovskú otázku zodpovie kouč a motivátor Ján Dubnička na jedinečnom dvojdňovom školení v malebnom prostredí dreveníc Jánošíkov dvor v Zázrivej. Dozviete sa napríklad aj, čo je FLOW a ako ho dosiahnuť, aký je rozdiel medzi motiváciou a stimuláciou, ako vzbudiť v ľuďoch to najlepšie či ako byť motivujúcim manažérom.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Mgr. Ján Dubnička

348,00 € s DPH 290,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zákonník práce pod lupou

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom pre právnikov venujúcich sa pracovnému právu, pre manažérov i personalistov pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. Thurzovej. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám, prekážkam v práci a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

216,00 € s DPH 180,00 € bez DPH

Vyberte variant

Sociálne a zdravotné poistenie – vybrané problémy v roku 2016

Renomovaná lektorka RNDr. Jana Motyčková vás na školení prevedie špecifickými prípadmi v nemocenských dávkach, ako je napr. PN po odpracovaní časti zmeny, práca popri materskej či neustále viac rezonujúca téma otec „na materskej“. Venovať sa bude i minimálnemu dôchodku, povinnostiam zamestnávateľa pri poskytovaní služby do iného štátu EÚ podľa zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon služieb, zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie pri medzištátnom poskytovaní služby a novele zákona o nelegálnom zamestnávaní.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

69,00 € s DPH 57,50 € bez DPH

Vyberte variant

Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny

Čo hovorí na nový zákon o odpadoch aplikačná prax? Sú pripravované nejaké ďalšie zmeny? Aké sú povinnosti právnických a fyzických osôb? Dozviete sa na našom školení k odpadovému hospodárstvu, kde nebude chýbať prehľad právnych predpisov či rozobratie pálčivých tém ako rozšírená zodpovednosť výrobcov, osobitné prúdy odpadov (stavebné odpady), komunálny odpad či zodpovednosť za porušenie povinností.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Peter Gallovič

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ochrana osobných údajov – nové usmernenia a aktuality v roku 2016

V roku 2016 máme 5 nových metodických usmernení od Úradu na ochranu osobných údajov SR, a to k e-shopom, k označovaniu priestorov prístupných verejnosti, ku cloud computingu, k obsahu základnej dokumentácie a k monitorovaniu priestorov neprístupných verejnosti. Navyše môžete mať aj nový informačný systém na základe novely zákona o nelegálnom zamestnávaní. Na školení lektorka JUDr. Marcela Macová prejde všetky povinnosti, ktoré spoločnostiam vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Ďalej predstaví novinky v oblasti ochrany osobných údajov a prezradí aj to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov a samozrejme aj to, na čo je potrebné si dať pri kontrole pozor.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Marcela Macová

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Lektorka Ing. Mária Cvečková sa bude na školení zaoberať štandardmi týkajúcimi sa oblasti dlhodobého majetku, zásob, finančných pohľadávok a záväzkov, výnosov i rezerv. Chýbať nebude ani prehľad súvisiacich IAS/IFRS ako IAS 23, IAS 11, IAS 33, IAS 24, IFRS 8, IAS 12, IAS 19, IAS 21, IAS 8 a 10 a tiež vybrané interpretácie. Priebeh školenia bude koncipovaný prepojením obsahu jednotlivých IAS/IFRS v aktuálnom znení (prípadne ich interpretácií) s praktickými príkladmi a s požiadavkami zverejňovania informácií.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Mária Cvečková, CA

432,00 € s DPH 360,00 € bez DPH

Vyberte variant

Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v daňovom a odvodovom systéme

Lektorka Júlia Pšenková sa pozrie na zúbok štatutárom a členom štatutárnych orgánov v daňovom a odvodovom systéme. Venovať sa bude právnemu postaveniu štatutára, zmluve o výkone pozície štatutára, pracovnej zmluvy, sociálnemu i zdravotnému poisteniu, dani zo závislej činnosti, cestovným náhradám i dividendám. Chýbať nebude ani pohľad na štatutára ako občana EÚ alebo tretej strany.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Júlia Pšenková

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Manažment a vymáhanie pohľadávok – skúsenosti z praxe a trendy

Postavenie veriteľa v obchodnom styku nie je priaznivé. Pociťujeme nedostatočnú inštitucionálnu ochranu obchodu. Štát sa nestará, súdy sú pomalé, vymožiteľnosť práva nízka. To vo výsledku prináša dojem aj skúsenosť, že je ľahšie byť neplatičom než veriteľom. Tejto výzve budeme čeliť aj na našom seminári. Naším cieľom je poskytnúť vám praktické rady a riešenia, ktoré budete môcť okamžite uplatniť v každodennom obchodovaní. Teórii sa budeme venovať minimálne. Budeme hľadať manažérske riešenia pre to, aby sa vaše podnikanie mohlo bezpečne rozvíjať.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Ľubomír Havierník

120,00 € s DPH 100,00 € bez DPH

Vyberte variant

Civilný mimosporový poriadok

Príďte si osvojiť základné princípy civilného mimosporového poriadku na školenie s JUDr. Smyčkovou, ktorá sa zameria na diferenciáciu právnej úpravy civilného procesu. Chýbať nebude ani výklad jednotlivých inštitútov vo svetle procesných podmienok s reflexiou na zásadné rozdiely v právnej úprave v komparácii sporového konania či osobitosti právnej úpravy vo veciach mimosporového konania.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Romana Smyčková, PhD.

120,00 € s DPH 100,00 € bez DPH

Vyberte variant

Príprava a vyhodnotenie VO – ako na to s novým zákonom

Na školení sa dozviete, ako komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi pripraviť verejné obstarávanie na podlimitnú a nadlimitnú zákazku v súlade so zákonom č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní. Cieľom školenia je pomôcť verejnému obstarávateľovi pri zefektívnení a urýchlení procesov verejného obstarávania. Princíp transparentnosti predstavuje hlavnú zásadu pre celé verejné obstarávanie, pričom podmienkou dodržania tohto princípu je priebeh verejného obstarávania takým spôsobom, ktorý sa navonok javí ako férový a riadny.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Dagmar Melotíková

98,00 € s DPH 81,67 € bez DPH

Vyberte variant

Civilný sporový poriadok

V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobudol 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov – Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať dvojica vynikajúcich odborníkov: JUDr. Duditš a JUDr. Molnár, ktorí predstavia základné princípy CSP, nové inštitúty sporového konania i nové pojmy. Venovať sa budú i novotám v odvolacom konaní, dokazovaniu s akcentom na novinky v dôkaznom práve i rozsudkom.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Ladislav Duditš, JUDr. Peter Molnár, PhD.

120,00 € s DPH 100,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daň z príjmov od 1. 1. 2016 (prenájom a odpisy z daňového hľadiska...)

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2016 prináša opäť množstvo zmien. Posvieťte si na ne spolu s lektorom Ing. Vladimírom Ozimým a zistite, čo sa mení v oblasti závislej činnosti, v zdaňovaní príjmov z umeleckého výkonu a z použitia diela u autorov, v peňažnom a nepeňažnom príjme od držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti či v zdaňovaní príjmov z cenných papierov u fyzických osôb. Chýbať nebude ani ozrejmenie zmien v daňových výdavkoch (napr. v oblasti daňového odpisu pohľadávky, pri predaji a prenájme majetku) či poukázanie na problémy vychádzajúce z praxe pri uplatnení daňového výdavku na výšku základu dane vo väzbe na nový vzor daňového priznania.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia aktuálne so zmenami od 1. 6. 2016

Viete, aké nové administratívne povinnosti čakajú zamestnávateľov pri cezhraničnom zamestnávaní zamestnancov od 1. júna 2016? Dozviete sa na školení, kde ostrieľaná lektorka Júlia Pšenková rozoberie implementáciu pravidiel európskej smernice pri zachovaní legislatívy jednotlivých členských štátov, posvieti si na zmenu nariadenia EÚ 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ako aj na evidenciu zamestnancov vysielaných na Slovensko z krajín EÚ na príslušnom Národnom inšpektoráte práce.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Júlia Pšenková

69,00 € s DPH 57,50 € bez DPH

Vyberte variant

Konferencia - Marketing pre neziskovky

Na online a offline marketing pre neziskové organizácie si posvietime spoločne s päticou odborníkov, ktorí vás zasvätia do tajov content marketingu a práce s online komunitou, priblížia Google Grants, poradia, ako zdarma vytvoriť web pre neziskovku, poukážu na najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť a uvedú aj množstvo užitočných príkladov z praxe.

Forma produktu:
Školenie
Autor:
Lucia Valicová, Peter Nemčok, Matúš Kováčik, Silvia Milová, Richard Čermák

96,00 € s DPH 80,00 € bez DPH

Vyberte variant