Daňový špeciál 4/2019

Akcia -67%

Letné vydanie Daňového špeciálu opäť prináša zaujímavé témy ako odpočítanie daňovej straty v kontexte rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, kde rozoberieme známe prípady z praxe.

Zaujímavou témou je taktiež zmenárenská činnosť – nákup a predaj peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti, kde si predstavíme spôsoby oceňovania pri prevode cudzia mena/euro a ponúkame praktické ukážky účtovania zmenárne.

V ďalšom príspevku sa zameriavame na situácie ...

Ušetríte
67% = 9,93 €
Cena s DPH
14,88 € 4,95 €
Cena bez DPH
12,40 € 4,13 €
Rok vydania
4/2019
Počet strán
32
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový špeciál 4/2019

Letné vydanie Daňového špeciálu opäť prináša zaujímavé témy ako odpočítanie daňovej straty v kontexte rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, kde rozoberieme známe prípady z praxe.

Zaujímavou témou je taktiež zmenárenská činnosť – nákup a predaj peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti, kde si predstavíme spôsoby oceňovania pri prevode cudzia mena/euro a ponúkame praktické ukážky účtovania zmenárne.

V ďalšom príspevku sa zameriavame na situácie súvisiace s uplatnením zníženej sadzby DPH, ktorá je v Slovenskej republike vo výške 10 % a týka sa len špecifických tovarov a služieb.

OBSAH

JUDIKATÚRA SD EÚ

  • Odpočítanie daňovej straty v kontexte rozhodnutí Súdneho dvora EÚ (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

V tomto príspevku prinášame rozbor jedného z najnovších rozhodnutí Súdneho dvora vo veci Memira Holding zo dňa 19. júna 2019, ktoré sa týkalo otázky odpočítania daňovej straty na úrovni materskej spoločnosti, ktorá bola dosiahnutá na úrovni zahraničnej dcérskej spoločnosti. Na tento účel vychádzame zo skoršieho rozhodnutia Súdneho dvora vo veci Marks & Spencer, ktoré sa v priebehu rokov stalo najčastejším referenčným rozhodnutím pre otázku posudzovania odpočítania daňových strát v nadnárodnej skupine a ktorého závery boli judikatúrou Súdneho dvora postupne precizované. Uvádzame taktiež rozhodnutie vo veci A/S Bevola, v ktorom Súdny dvor rozpracoval uplatnenie konceptu odpočítania zahraničných strát na situáciu stálych prevádzkarní. Spoločný rozbor týchto rozsudkov prináša komplexnejší pohľad na prístup Súdneho dvora k odpočítavaniu daňových strát v kontexte práva EÚ medzi jednotlivými členskými štátmi.

EXPERT RADÍ

  • Zmenárenská činnosť – nákup a predaj peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti (Ing. Eva Gášpárová)

Zmenárenská činnosť je viazanou živnosťou a na jej výkon je potrebná devízová licencia, ktorú udeľuje Národná banka Slovenska. Obchod s devízovými hodnotami vyžaduje presnú evidenciu, vedenie výkazov a v neposlednom rade znalosť špecifík účtovníctva takejto účtovnej jednotky. V článku predstavujeme spôsoby oceňovania pri prevode cudzia mena/euro a ponúkame praktické ukážky účtovania zmenárne.

  • Základ dane a aplikované sadzby dane z pohľadu zákona o DPH (Ing. Nadežda Cígerová)

V príspevku sa zameriavame na situácie súvisiace s uplatnením zníženej sadzby DPH, ktorá je v Slovenskej republike vo výške 10 % a týka sa len špecifických tovarov a služieb. Osobitnú pozornosť venujeme ubytovacím službám, keďže tie výnimku zo štandardnej 20 % DPH získali relatívne nedávno. Rôzne sadzby dane môžu viesť k praktickým problémom a omylom – pozrieme sa, ako riešiť kontrolný výkaz pri faktúrach s rôznymi sadzbami dane alebo ako opraviť základ dane pri zmene sadzby dane.

  • Cash flow z pohľadu teórie účtovníctva a právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike (doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.)

Výkaz cash flow alebo prehľad peňažných tokov je súčasťou poznámok k účtovnej závierke. Povinnosť zostavovať ho neplatí univerzálne pre všetky účtovné jednotky, ale iba pre tie, na ktoré sa zo zákona vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. V článku predstavíme význam cash flow s dôrazom na jeho užitočnosť a ponúkneme metodický základ, ktorý v budúcom čísle rozšírime o praktické príklady vykazovania peňažných tokov.