DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 vám objasní charizmatický odborník Ing. Vladimír Ozimý. Zasvätí vás do zmien v kontrolnom výkaze, do noviniek pri stavebných prácach, ako aj do aktualít v ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Košice 18.5.2017 65,00 € 78,00 €

DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 vám objasní charizmatický odborník Ing. Vladimír Ozimý. Zasvätí vás do zmien v kontrolnom výkaze, do noviniek pri stavebných prácach, ako aj do aktualít v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Chýbať nebudú ani zmeny v oblasti odpočítania dane verzus refundácia u zahraničných osôb. Lektor rozoberie i problematiku vzniku daňovej povinnosti, práva na odpočítanie DPH, investičného majetku, faktúry a jej podstatu v oblasti DPH.

Vznik daňovej povinnosti

 • Vznik daňovej povinnosti pri tovare pri väzbe na ekonomické nakladanie s tovarom
    • predaj tovaru na dobierku (e-shopy) – vrátenie tovaru od zákazníka jeho neprevzatím, dosah v DP a v KV
    • naloženie tovaru prepravcovi (väzba, kto zabezpečuje prepravu)
    • opakované a čiastkové dodanie
    • prenájom a vznik daňovej povinnosti, vznik daňovej povinnosti pri fakturácii energií
    • refakturovanie služieb v tuzemsku a vznik daňovej povinnosti

Právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty

 • zákonné podmienky práva na odpočítanie dane 
 • formálna stránka (obsah faktúry a právo na odpočítanie dane pri neúplnej faktúre)

Faktúra a jej podstata v problematike DPH

 • pojem faktúra
 • obsah faktúry
 • povinnosť vyhotovenia faktúry
 • lehoty na vyhotovenie FA
 • faktúra v kontrolnom výkaze

Investičný majetok

 • definícia investičného majetku
 • zmena účelu pri investičnom majetku
 • úprava odpočítanej dane pri zmene účelu (predaj stavieb, prenájom)
 • predaj podniku a zlúčenie – zmena účelu u nástupcu (kupujúceho)

Tuzemský prenos daňovej povinnosti 

 • podmienky na prenos daňovej povinnosti (konanie v mene a na účet klienta)
 • uvedenie prenosu daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v DP 
 • uvedenie prenosu daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v KV
 • zoznam dodávok podliehajúcich tuzemskému „reverse charge"
 • riziká nesprávnej fakturácie (nesprávne uvedená daň alebo naopak neuvedená daň na FA)

Riziko obchodovania s osobou zapísanou v zozname FR SR – rizikový subjekt

 • kto je riziková osoba
 • kedy ide o rizikový obchod
 • kedy nastáva ručenie za daň
 • spôsoby, ako sa zbaviť ručenia za daň

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2017

 • zmeny v kontrolnom výkaze
 • zmeny pri stavebných prácach
 • zmeny v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu
 • zmeny v oblasti odpočítania dane verzus refundácia u zahraničných osôb

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

V cene je zhrnutá publikácia Úplne znenia zákonov:

20161018_205856

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.


Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 14.2.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 28.2.2017, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)
Miesto konania: 6.3.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 9.3.2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 5.5.2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 9.5.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 18.5.2017, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)