KONTROLA dodržiavania GDPR

Od mája 2018 priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR prevádzkovateľom a sprostredkovateľom celý rad nových povinností, ktorých nedodržanie môže mať za následok uloženie vysokej pokuty. Nenechajte si preto ujsť školenie so zamestnankyňou Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Irenou Hudecovou, ktorá vás prevedie možným procesom kontroly a poskytne vám praktické rady, ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Irena Hudecová
Bez DPH S DPH
Bratislava 12.12.2018 75,00 € 90,00 €

KONTROLA dodržiavania GDPR

Od mája 2018 priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR prevádzkovateľom a sprostredkovateľom celý rad nových povinností, ktorých nedodržanie môže mať za následok uloženie vysokej pokuty. Nenechajte si preto ujsť školenie so zamestnankyňou Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Irenou Hudecovou, ktorá vás prevedie možným procesom kontroly a poskytne vám praktické rady, ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou.

Výkon dozoru nad ochranou osobných údajov zabezpečuje Úrad aj prostredníctvom kontrol.

  • Viete, ako taká kontrola prebieha?
  • Kto môže byť kontrolovanou osobou?
  • Čo všetko môže úrad kontrolovať?
  • Čo všetko môže byť podnetom na vykonanie kontroly?
  • Aké sú jednotlivé fázy a postup v priebehu kontroly?
  • Aké sú vaše práva a povinnosti?
  • Čo je výsledkom kontroly?
  • Kedy je ukončená?
  • Aký je vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov?
  • Aké pokuty vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Miesto konania:
27. 6. 2018, Trenčín - Hotel Magnus (mapa)
10. 7. 2018, Bratislava - Zrušené - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
12. 12. 2018, Bratislava - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)