GDPR prakticky 2018

Od mája 2018 sa začalo vo všetkých členských štátoch EÚ uplatňovať Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Irena Hudecová
Bez DPH S DPH
Bratislava 7.11.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Trnava 13.11.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Nitra 17.12.2018 75,00 € 90,00 €
+ -

GDPR prakticky 2018

Od mája 2018 sa začalo vo všetkých členských štátoch EÚ uplatňovať Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je tak v tomto roku zavalený celým radom nových povinností. Ako ich v realite splniť a ako sa vyhnúť neželaným úradným kontrolám? Poradí vám inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Irena Hudecová, ktorá sa podieľala na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom tohto školenia je poskytnúť praktické rady, ako zmeniť doterajšie spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo od mája 2018 v súlade s novou legislatívou.
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je zavalený celým radom nových povinností. Ako ich v realite splniť a aké zmeny ho čakajú? Cieľom tohto školenia je poskytnúť praktické rady, ako zmeniť doterajšie spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo od mája 2018 v súlade s novou legislatívou.

Pôsobnosť GDPR a jeho vzťah k novému zákonu o ochrane osobných údajov a ďalším osobitným predpisom upravujúcim problematiku spracúvania osobných údajov

 • Zmeny v právnych základoch – ktoré právne základy sa menia a ktoré rušia. Čo so spracúvaním osobných údajov vykonávaným na základe zrušeného právneho základu? Je možné naň využiť niektorý z nových právnych základov a ak áno, ktorý?

 • Kamerové systémy – aké zmeny vás čakajú a na akom právnom základe možno dotknuté osoby monitorovať po novom?

 • Marketing – vyžaduje sa súhlas alebo ho možno vykonávať aj bez súhlasu

 • Súhlas – ako má správne vyzerať, kedy ho aplikovať a aké podmienky treba pri ňom dodržať. Sú súhlasy získané na základe doterajšej úpravy platné aj po 25. 5. 2018 alebo ich treba získať odznova?

 • Zodpovedná osoba – kedy ju vymenovať, aké je jej postavenie v spoločnosti a čo je jej úlohou. Je potrebné zodpovedné osoby poveriť nanovo?

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach – ako využiť existujúcu dokumentáciu a čo v nej zmeniť, aby vyhovovala požiadavkám novej úpravy

 • Oprávnené osoby – treba ich nanovo poučiť?

 • Sprostredkovateľ – budú zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho zákona platné aj po máji 2018? Na čo sa v zmluvách so sprostredkovateľom zamerať

 • Bezpečnosť spracúvania – aké zmeny vás v oblasti bezpečnosti čakajú a ako v maximálnej miere využiť dokumentáciu vyhotovenú podľa doterajšieho zákona o ochrane osobných údajov

 • Zodpovednosť – v procese spracúvania osobných údajov sa často objavuje celý rad subjektov. Neraz je to okrem prevádzkovateľa aj viacero sprostredkovateľov. Kedy a za aké porušenie kto voči úradu a dotknutým osobám zodpovedá?

 • Čo je to certifikácia, kódexy správania a akreditácia – na čo slúži, ako a kto ich môže účinne využiť?

 • Kontrola po novom

 • Sankcie za porušenie zákona – aké druhy sankcií vám môže úrad udeliť? Dá sa uloženiu pokuty vyhnúť? Výška pokuty v prípade porušenia GDPR alebo nového zákona o ochrane osobných údajov

 • Diskusia


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Miesto konania:
27. 6. 2018, Trenčín - Hotel Magnus (mapa)
10. 7. 2018, Bratislava - Zrušené - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
7. 11. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
13. 11. 2018, Trnava - IMPIQ Hotel, B.S. Timravy 2 (mapa)
17. 12. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)