KONTROLA dodržiavania GDPR

Od mája 2018 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začalo uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Irena Hudecová
Bez DPH S DPH
Bratislava 12.12.2018 75,00 € 90,00 €
+ -

KONTROLA dodržiavania GDPR

Od mája 2018 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začalo uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je zavalený celým radom nových povinností, ktorých nedodržanie môže mať za následok uloženie vysokej pokuty zo strany dozorného orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov SR. Cieľom tohto školenia je previesť vás možným procesom kontroly a poskytnúť vám praktické rady, ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou.

Výkon dozoru nad ochranou osobných údajov zabezpečuje Úrad aj prostredníctvom kontrol.

  • Viete, ako taká kontrola prebieha?
  • Kto môže byť kontrolovanou osobou?
  • Čo všetko môže úrad kontrolovať?
  • Čo všetko môže byť podnetom na vykonanie kontroly?
  • Aké sú jednotlivé fázy a postup v priebehu kontroly?
  • Aké sú vaše práva a povinnosti?
  • Čo je výsledkom kontroly?
  • Kedy je ukončená?
  • Aký je vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov?
  • Aké pokuty vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Miesto konania:
27. 6. 2018, Trenčín - Hotel Magnus (mapa)
10. 7. 2018, Bratislava - Zrušené - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
12. 12. 2018, Bratislava - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)