Dohody o prácach mimo pracovného pomeru a atraktívne novinky pre rok 2019 komplexne v praxi

Letná sezóna je opäť tu a s ňou stúpa aj počet zamestnancov pracujúcich „na dohodu“. Plánujete počas leta dočasne zamestnať študenta alebo dôchodcu? Vedeli ste, že v tomto roku bude pracovný pomer na dohodu pre vás o niečo viac atraktívny? K tým, ktorí túto formu pracovného vzťahu využívali stabilne, sa môžu totiž v roku 2019 pridať už aj predčasní dôchodcovia.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Žilina 2.7.2019 65,00 € 78,00 €

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru a atraktívne novinky pre rok 2019 komplexne v praxi

Letná sezóna je opäť tu a s ňou stúpa aj počet zamestnancov pracujúcich „na dohodu“. Plánujete počas leta dočasne zamestnať študenta alebo dôchodcu? Vedeli ste, že v tomto roku bude pracovný pomer na dohodu pre vás o niečo viac atraktívny? K tým, ktorí túto formu pracovného vzťahu využívali stabilne, sa môžu totiž v roku 2019 pridať už aj predčasní dôchodcovia.

Získajte kompletný prehľad o jednotlivých druhoch dohôd o prácach mimo pracovného pomeru nielen z pohľadu ich osobitých špecifík, ale najmä z hľadiska odvodov, sociálneho a zdravotného poistenia, minimálnej mzdy, mzdových príplatkov, cestovných náhrad, stravovania či pracovného času počas celého kalendárneho roka. V rámci programu si nezabudneme pripomenúť aj podmienky, ktoré musia byť splnené, aby si mohli žiaci, študenti, poberatelia dôchodkov a po novom aj predčasní dôchodcovia uplatniť úľavu od platenia odvodov. Výhodou školenia je najmä to, že si podrobne prejdeme všetky kroky v procese zamestnávania na dohodu – od podpísania zmluvy, cez registráciu „dohodára“ v poistovni až po skončenie tejto formy pracovného pomeru.


Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákonník práce

 • Charakteristika typov dohôd o prácach mimo pracovného pomeru

 • Ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa dohodárov
  • minimálna mzda
  • mzdové príplatky
  • neprítomnosť
  • vedenie dochádzky
  • potvrdenia pri skončení dohody

 • Sociálne poistenie
  • registrácie
  • pravidelný, nepravidelný príjem
  • výpočet poistného
  • typy odvodov
  • výkazy
  • zmeny pri dohodách dôchodcov

 • Zdravotné poistenie
  • registrácie
  • pravidelný, nepravidelný príjem
  • výpočet poistného
  • typy odvodov
  • výkazy
  • Cestovné náhrady, exekúcie, stravovanie

  HARMONOGRAM:

  8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
  9.00 – 11.00 prednáška
  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


  Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.  Miesto konania:
  1. 7. 2019, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa) Ako sa k nám dostať
  2. 7. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)