Novela katastrálneho zákona účinná od 1. 10.2018

Od 1. 10. 2018 prináša okrem iného novela katastrálneho zákona aj zrýchlenie a skvalitnenie registrácie nehnuteľností. Pre verejnosť, štátnu správu a samosprávu je tak od októbra dostupných viacero elektronických služieb katastra. Viac o novinkách, ktoré táto novela prináša a tiež výhodách vás informujeme na školení, kde nebude chýbať ani podrobné vysvetlenie jednotlivých zmien a nových povinností v praxi.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Jana Dráčová
Bez DPH S DPH
Bratislava 11.10.2018 80,00 € 96,00 €

Novela katastrálneho zákona účinná od 1. 10.2018

Od 1. 10. 2018 prináša okrem iného novela katastrálneho zákona aj zrýchlenie a skvalitnenie registrácie nehnuteľností. Pre verejnosť, štátnu správu a samosprávu je tak od októbra dostupných viacero elektronických služieb katastra. Viac o novinkách, ktoré táto novela prináša a tiež výhodách vás informujeme na školení, kde nebude chýbať ani podrobné vysvetlenie jednotlivých zmien a nových povinností v praxi.

Zákon č. 212/2018 Z.z., účinný od 1.10.2018 prináša:


  • centralizovaný kataster nehnuteľností,
  • novinky v definíciách a obsahu katastra
  • nový návrh na katastrálne konanie a zmeny v doručovaní
  • zmeny vo vkladovom a záznamovom konaní, zápisy súdnych rozhodnutí
  • novinky v konaní o oprave chyby s možnosťou riešenia duplicity
  • zmeny automatizovaným spôsobom z iných verejných registrov
  • zmeny v poskytovaní údajov z katastra
  • centrálny register geodetov
  • novú povinnosť obcí a ich priameho zápisu informácií o stavbách

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
11. 10. 2018, Bratislava – Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava(mapa)