NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2019 (zákon o DPH, zákon o dani z príjmov, info e-Kasa)

Novinka

Od januára 2019 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov so zameraním najmä na novelu zákona o DPH. Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Bratislava 20.11.2018 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 10.1.2019 70,00 € 84,00 €
+ -

NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2019 (zákon o DPH, zákon o dani z príjmov, info e-Kasa)

Od januára 2019 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov so zameraním najmä na novelu zákona o DPH. Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1. 1. 2019.

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 – pripravované zmeny v tejto oblasti, napríklad:

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistrovaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň ex lege (§ 4);
 • nová úprava definície obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7);
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane – § 8 a § 9);
 • implementácia poukážkovej smernice EÚ – zavedenie nových pravidiel pri predaji tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane, o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9);
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby – § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby;
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov – § 38 ods. 5;
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.);
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra, t. j. doklad z ERP [§ 69 ods.12 písm. f) a g)];
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • zmeny v oblasti fakturácie;
 • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);
 • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje za daň na vstupe pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;
 • navrhovaná zmena na zníženie sadzby DPH z ubytovacích služieb.

Novely zákona o dani z príjmov prijaté v r. 2018, 2019bude doplnené podľa legislatívneho procesu

Na čo sa pripraviť pri prechode na systém e-KASA 2019 (novela zákona o Elektronických registračných pokladniciach)

 • vysvetlenie fungovania e-Kasy
 • ktorých daňových subjektov sa týka online napojenie pokladníc na finančnú správu
 • aké sú povinnosti pre daňové subjekty vyplývajúce zo zavedenia e-Kasy od roku 2019
 • výhody a nevýhody zavedenia e-Kasy


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eúr na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 20.11.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
Miesto konania: 10.1.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)