Nový zákon o sťažnostiach a problematika zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Od 1. 6. 2017 je platná novela zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorá upravuje ustanovenia týkajúce sa celkového procesu vybavovania sťažností. Na školení s JUDr. Zuzanou ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Bez DPH S DPH
Bratislava 3.11.2017 65,00 € 78,00 €

Nový zákon o sťažnostiach a problematika zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Od 1. 6. 2017 je platná novela zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorá upravuje ustanovenia týkajúce sa celkového procesu vybavovania sťažností. Na školení s JUDr. Zuzanou Latikovou, PhD., získate praktické vedomosti o tom, ako správne postupovať a aké máte možnosti v prípade, že ste sa sťažnosť rozhodli podať

Viete, čo je to informačný filibustering? Aká je vaša informačná povinnosť? V druhej časti seminára sa budeme venovať vybraným problémom zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ich následnému riešeniu.

1. časť školenia:

 • Legislatívny rámec vybavovania sťažností

 • Definícia pojmu sťažnosť a jej výluky

 • Podávanie sťažností

 • Odloženie sťažností

 • Utajenie totožnosti sťažovateľa

 • Prijímanie sťažností

 • Príslušnosť na vybavovanie sťažností

 • Lehota na vybavenie

 • Prešetrovanie sťažností

 • Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

 • Sťažnosť proti vybavovaniu sťažností

 • Kontrola

 

 2. časť školenia: 

 • Úvod do problematiky všeobecne

 • Pojem informácia z hľadiska infozákona

 • Informačný filibustering

 • Vytvorenie novej informácie verzus informácia vytvorená

 • Žiadateľ

 • Úplná a obmedzená informačná povinnosť

 • Obchodné spoločnosti ako povinná osoba

 • Informácie nezverejnené z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, osobných údajov, obchodného tajomstva

 • Zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku

 • Neurčité pojmy

 • Vyžadovanie súhlasu so zverejnením informácie

 • Doplnenie žiadosti

 • Odloženie žiadosti

 • Lehoty na vybavenie žiadosti

 • Rozhodnutie zápisom v spise

 • Fiktívne rozhodnutie

 • Rozhodnutie autoremedúrou

 • Zverejňovanie informácií

 • Evidencia žiadostí


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
3. 11. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava (mapa)