Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2 - 3/2023

Spojené vydanie tentokrát rozoberá tieto témy - novela Zákonníka práce č. 350/2022 Z. z. účinná od 1. 11. 2022, platené voľno pre otcov pri narodení dieťaťa, ako dobre nastaviť odmeňovanie zamestnancov v pracovnej zmluve, povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2022 a pri prechode na rok 2023, povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni, mzdové veličiny v roku 2023 a iné. Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

Cena s DPH
19,80 €
Cena bez DPH
16,50 €
EAN kód
8584113065535
Rok vydania
2022
Počet strán
208
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2 - 3/2023

Spojené vydanie tentokrát rozoberá tieto témy - novela Zákonníka práce č. 350/2022 Z. z. účinná od 1. 11. 2022, platené voľno pre otcov pri narodení dieťaťa, ako dobre nastaviť odmeňovanie zamestnancov v pracovnej zmluve, povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2022 a pri prechode na rok 2023, povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni, mzdové veličiny v roku 2023 a iné.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

OBSAH

Zákony a komentáre

  • Komentár k zákonu o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (JUDr. Petra Čičkánová)

Pracovnoprávne vzťahy

  • Novela Zákonníka práce č. 350/2022 Z. z. účinná od 1. 11. 2022 (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Cieľom článku je vysvetlenie novely Zákonníka práce účinnej od 1. 11. 2022, ktorou sa transponujú dve smernice EÚ v oblasti transparentných a predvídateľných pracovných podmienok v Európskej únii a v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

  • Platené voľno pre otcov pri narodení dieťaťa (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

V tomto článku si  priblížime praktické aspekty čerpania otcovskej dovolenky podľa aktuálneho znenia právnych predpisov.

  • Ako dobre nastaviť odmeňovanie zamestnancov v pracovnej zmluve (Mgr. Juraj Kočiš LL.M.)

V tomto článku rozoberáme vybrané praktické otázky úpravy odmeňovania zamestnancov v pracovnej zmluve.

ABC mzdára

  • Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2022 a pri prechode na rok 2023 (Ing. Eva Gášpárová)

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie.

  • Povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni (Ing. Eva Gášpárová)

V článku nájdete všetky práva a povinnosti poistenca voči zdravotnej poisťovni, povinnosti platiteľa poistného, zmeny plynúce od 1. októbra 2022 a povinnosti platiteľa dividend.

  • Mzdové veličiny v roku 2023 (Mgr. Katarína Danajovičová)

Koniec roka 2022 nám prináša nespočetne veľa novelizácií v oblasti pracovného práva, ako aj v oblasti poistení. Pozrime sa na ne podrobne v článku.