Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2024

Spojené vydanie PMPP prináša množstvo zaujímavých tém, medzi ktoré patrí i pracovné právo – zhrnutie roku 2023 a výhľad na rok 2024. Cieľom je zhrnúť posledné zmeny v oblasti pracovného práva a upozorniť na plánované zmeny v roku 2024. Súčasne prinášame komplexne spracovanú tému ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti s množstvom príkladov a vzorov. Medzi žiadané témy patrí i pracovná disciplína zamestnanca, v ktorej sa zameriavame na to, čo sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny a uvedieme príklady, ako sa s prípadmi porušenia pracovnej disciplíny vysporiadal konajúci súd.

Cena s DPH
26,22 €
Cena bez DPH
21,85 €
ISBN
858-41-1306-640-2
Rok vydania
2024
Počet strán
216
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2024

Spojené vydanie PMPP prináša množstvo zaujímavých tém, medzi ktoré patrí i pracovné právo – zhrnutie roku 2023 a výhľad na rok 2024. Cieľom je zhrnúť posledné zmeny v oblasti pracovného práva a upozorniť na plánované zmeny v roku 2024. Súčasne prinášame komplexne spracovanú tému ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti s množstvom príkladov a vzorov. Medzi žiadané témy patrí i pracovná disciplína zamestnanca, v ktorej sa zameriavame na to, čo sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny a uvedieme príklady, ako sa s prípadmi porušenia pracovnej disciplíny vysporiadal konajúci súd.

OBSAH

ABC mzdára

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023 (Ing. Eva Gášpárová)

Komplexne spracovaná téma s množstvom príkladov a vzorovo vyplnenými tlačivami.

 • Odvody poistného od 1. januára 2024 (Ing. Eva Gášpárová)

Ako na mzdy

 • Zmeny v preukazovaní plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 (Ing. Martina Švaňová)

Každoročnou povinnosťou zamestnávateľa po vykonaní ročnej závierky v mzdovej učtárni je vyhodnotenie povinnosti spojenej s plnením povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Pracovnoprávne vzťahy

 • Pracovné právo – zhrnutie roku 2023 a výhľad na rok 2024 (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Cieľom článku je zhrnúť posledné zmeny v oblasti pracovného práva a upozorniť na plánované zmeny v roku 2024.

 • Vysielanie zamestnancov a zahraničná pracovná cesta (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Najčastejšie sa vyskytujúcou situáciou je vysielanie zamestnancov na výkon práce v rámci cezhraničného poskytovania služieb, avšak v mnohých prípadoch ide o výkon práce v rámci zahraničnej pracovnej cesty, resp. môže ísť aj o výkon práce zamestnancom s dohodnutým miestom výkonu práce v inom štáte, ako je Slovenská republika.  

 • Aktuálna právna úprava zamestnávania cudzincov s ťažiskom na štátnych príslušníkov tretích krajín (Mgr. Petra Beníčková)

Ťažiskom článku je snaha nasmerovať zamestnávateľov majúcich záujem o zamestnávanie cudzincov k správnym a právom aprobovaným postupom, ako aj predostretie možností tohto zamestnávania a ich špecifík vo vzťahu k daným záujemcom o zamestnanie na území Slovenskej republiky.

 • Právne postavenie a činnosť zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V článku sa zameriavame na vybrané základné právne aspekty pôsobenia zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa podľa Zákonníka práce z hľadiska aplikačnej praxe.

 • Dobré mravy v pracovnoprávnych vzťahoch (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Zákonník práce neobsahuje definíciu pojmu dobré mravy, preto tento príspevok poukazuje na viacerú judikatúru, ktorá tento pojem rozoberá.

 • Pracovná disciplína zamestnanca (JUDr. Petra Čičkánová)

V článku sa zameriame na pojem pracovnej disciplíny, na to, akú má zamestnávateľ možnosť definovať, čo považuje za porušenie pracovnej disciplíny a uvedieme príklady, ako sa s prípadmi porušenia pracovnej disciplíny vysporiadal konajúci súd.

Odborník radí

 • Zmeny v spôsobe registrácií prvozápisu s. r. o. od 1. 11. 2023 (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Článok prináša informácie o novinke v prvozápise spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

Ochrana osobných údajov

 • Spracúvanie osobných údajov zdravotníckeho zamestnanca vo výberovom konaní (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

V rámci výberového procesu získava potenciálny zamestnávateľ o uchádzačovi na pozíciu zdravotníckeho zamestnanca rôzne osobné údaje. Aké údaje však môže spracúvať o potenciálnom zdravotníckom zamestnancovi?

Smernice

 • Práca so zobrazovacími jednotkami (Mgr. Ing. Miroslava Žiaková, LL.M.)