Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2024

Akcia -30% PDF verzia

Aktuálne obdobie je spojené s dvomi ťažiskovými témami. Prvá téma predstavuje komentár k Zákonníku práce, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe. Komentár je aktuálny k 1. 1. 2024. Druhá téma rozoberá problematiku zmien pri zdaňovaní príjmov fyzických, ako aj právnických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 1. januára 2024.

Ušetríte
30% = 15,48 €
Cena s DPH
51,60 € 36,12 €
Cena bez DPH
43 € 30,10 €
Rok vydania
2024
Počet strán
448
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2024

Aktuálne obdobie je spojené s dvomi ťažiskovými témami. Prvá téma predstavuje komentár k Zákonníku práce, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe. Komentár je aktuálny k 1. 1. 2024. Druhá téma rozoberá problematiku zmien pri zdaňovaní príjmov fyzických, ako aj právnických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 1. januára 2024.

OBSAH

Zákony a komentáre

  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s komentárom (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Komentár k Zákonníku práce, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe. Komentár je aktuálny k 1. 1. 2024.

Odborník radí

  • Novely zákona o dani z príjmov a zmeny z nich vyplývajúce s účinnosťou od 1. 1. 2024 (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Témou príspevku je problematika zmien pri zdaňovaní príjmov fyzických, ako aj právnických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 1. januára 2024.