Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2019

V poradí už ôsme číslo publikácie PMPP prináša tieto témy - smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov, povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov, založenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a iné.

Cena s DPH
11,39 €
Cena bez DPH
9,49 €
Rok vydania
8/2019
Počet strán
192
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2019

V poradí už ôsme číslo publikácie PMPP prináša tieto témy - smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov, povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov, založenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a iné.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)           

Prinášame vám internú smernicu zamestnávateľa upravujúcu práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany zamestnávateľa.

 • Obmedzenie zákazu mlčanlivosti o pracovných podmienkach, mzdových podmienkach a podmienkach zamestnávania – novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2019 (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Otázka, či zamestnanec môže hovoriť o svojej mzde a o svojich pracovných podmienkach, bola vždy sporná. Uvedenú spornú otázku rieši novela Zákonníka práce č. 376/2018 Z. z. účinná od 1. 1. 2019, kde sa novelizujú § 13, § 43 a § 223.

 • Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov
  (Ľudmila Lipovská Lišková)  

Uverejňujeme prvý zo série článkov. Bude to súhrn povinností zamestnávateľa pri uzatváraní, počas trvania a pri ukončení pracovného pomeru. V prvom článku nájdete informácie k predzmluvným vzťahom a k pracovnej zmluve. 

 • Rozsudok Súdneho dvora EÚ – priznanie dovolenky SZČO
  (JUDr. Monika Kiklicová)

Má SZČO, vykonávajúca prácu vykazujúcu znaky závislej práce pre spoločnosť, nárok na dovolenku?

 • Založenie chránenej dielne a chráneného pracoviska
  (JUDr. Slavomíra Gejdošová)  

Informácie k založeniu chránenej dielne a chráneného pracoviska v súlade s platnou legislatívou, ktoré slúžia predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím.

 • Chránená dielňa a chránené pracovisko – príspevky, účtovníctvo, dane, zamestnanci (Ing. Eva Gášpárová)

Pohľad na založenie chránenej dielne z pohľadu daní, odvodov a účtovníctva.

ODBORNÍK RADÍ

 • Aké sú výhody doplnkového dôchodkového sporenia?
  (JUDr. Igor Hvojník)

Výška dôchodkov zo Sociálnej poisťovne bude ohrozená starnutím populácie. Aj preto je dôležité pripraviť sa na dôchodok. Je dôležité vytvoriť si návyk „sporiť“.

 • Interkultúrna komunikácia ako prevencia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov (JUDr. František Kutlík)

V súčasnosti pri zamestnávaní zahraničných pracovníkov z rôznych krajín, môžu na pracoviskách vznikať problémy z nesprávne nastavenej komunikácie a z neznalosti kultúr, z ktorých zamestnanci prichádzajú.

OBČAN A RODINA

 • Zmeny týkajúce sa materskej dávky od 1. 1. 2019 (JUDr. Klára Kučerková)

Novela zákona o sociálnom poistení priniesla možnosť súbežného poberania materskej dávky pre matku a otca či vyššiu maximálnu sumu materskej dávky.