Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2019

V nasledujúcom vydaní PMPP nájdete komplexne spracovanú tému dovolenka, kde nájdete množstvo príkladov z praxe. Získate aj prehľad povinností zamestnávateľa voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam počas trvania pracovného pomeru. Drobnohľadu sa nevyhne ani téma priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, ktorá je potrebná pri peňažných plneniach. 

Cena s DPH
13,76 €
Cena bez DPH
11,47 €
Rok vydania
9-10/2019
Počet strán
232
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2019

V nasledujúcom vydaní PMPP nájdete komplexne spracovanú tému dovolenka, kde nájdete množstvo príkladov z praxe. Získate aj prehľad povinností zamestnávateľa voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam počas trvania pracovného pomeru. Drobnohľadu sa nevyhne ani téma priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, ktorá je potrebná pri peňažných plneniach. 

OBSAH

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

  • Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Komplexne spracovaná téma s množstvom príkladov a situácii z praxe.

  • Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov (II. časť) (Ľudmila Lipovská Lišková)

Venujeme sa povinnostiam zamestnávateľa, ktoré má voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam a svojim zamestnancom počas trvania pracovného pomeru.

ABC MZDÁRA

  • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (Bc. Katarína Danajovičová)

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely je veľmi často používaná veličina potrebná pri peňažných plneniach. Postup jej výpočtu je určený v Zákonníku práce. Priblížime si ustanovenia vzťahujúce sa k priemernému zárobku, ako aj ustanovenia, situácie, kedy sa priemerný zárobok používa.

ODBORNÍK RADÍ

  • Interkultúrna mediácia a jej úloha prevencie pred konfliktmi so zahraničnými pracovníkmi (JUDr. František Kutlík)

V tejto komplikovanej dobe je doslova manažérskou nevyhnutnosťou sa bližšie oboznámiť s inštitútom mediácie, s jej možnou aplikáciu na pracovisku, s jej kompatibilitou s inými, už používanými nástrojmi riešenia konfliktov, resp. s jej príspevkom ku skvalitneniu vnútrofiremnej komunikácie.

ZÁKONY A KOMENTÁRE

  • Úplné znenie zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa s komentárom (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

Úplne nový komentár k zákonu o prídavku na dieťa. Je aktuálny k 1. januáru 2019.

VEREJNÁ SPRÁVA

  • Zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Ing. Jarmila Szabová)

Venujeme sa zásadným zmenám v zákone č. 553/2003 Z. z., ktoré od 1. januára 2019 priniesla novela č. 318/2018 Z. z.