Povinná elektronizácia verejného obstarávania krok za krokom

Od 19. októbra 2018 prináša plná elektronizácia verejného obstarávania množstvo výhod aj nových povinností – zrýchlenie procesov, zvýšenie efektívnosti verejného obstarávania, ale aj potreba optimalizácie interných smerníc a vytvorenie vhodného návrhu ich prechodu do elektronickej formy. Na tomto školení vás informujeme o všetkých výhodách, či nevýhodách plnej elektronizácie verejného obstarávania. Podrobne sa oboznámime aj s jednotlivými ustanoveniami zákona, ktoré je v procese elektronizácie potrebné aplikovať. Ako bonus si predvedieme externý systém na plnú elektronizáciu, ktorý môžete získať v rámci 14-dňového testovania úplne zadarmo.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dagmar Melotíková
Bez DPH S DPH
Bratislava 3.10.2018 80,00 € 96,00 €
Žilina - ZRUŠENÉ!!! 4.10.2018 80,00 € 96,00 €

Povinná elektronizácia verejného obstarávania krok za krokom

Od 19. októbra 2018 prináša plná elektronizácia verejného obstarávania množstvo výhod aj nových povinností – zrýchlenie procesov, zvýšenie efektívnosti verejného obstarávania, ale aj potreba optimalizácie interných smerníc a vytvorenie vhodného návrhu ich prechodu do elektronickej formy. Na tomto školení vás informujeme o všetkých výhodách, či nevýhodách plnej elektronizácie verejného obstarávania. Podrobne sa oboznámime aj s jednotlivými ustanoveniami zákona, ktoré je v procese elektronizácie potrebné aplikovať. Ako bonus si predvedieme externý systém na plnú elektronizáciu, ktorý môžete získať v rámci 14-dňového testovania úplne zadarmo.
  • Čo je elektronické verejné obstarávanie?
  • Minimálne požiadavky na technické vybavenie na informačný systém,
  • Informačné systémy bezplatné a Informačné systémy súkromných poskytovateľov.
  • Elektronická komunikácia - Úroveň zabezpečenia požadovaná pre elektronické prostriedky komunikácie. Zaručený elektronický podpis.
  • Elektronické doručovanie ponúk. Predkladania konkrétnych dokladov – ako a za akých podmienok predkladá uchádzač elektronickú ponuku.
  • Elektronické vysvetľovanie, Moment doručenia pri elektronickej komunikácii.
  • Postupne si identifikujeme všetky ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú platné pre plnú elektronizáciu verejného obstarávania.
  • Interné smernice – ako nastaviť interné procesy v organizácii po plnej elektronizácii.
  • Ukážka elektronického systému, krátka prezentácia elektronických procesov vo verejnom obstarávaní.
  • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
3.10.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
4.10.2018, Žilina - ZRUŠENÉ!!! - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)