Projektový manažment pre automotive a výrobu (praktický 2-dňový workshop)

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Peter Minárik
Bez DPH S DPH
Bratislava 23. -24. 10. 2017 200,00 € 240,00 €
Bratislava 23. -24. 10. 2017 + ročné predplatné časopisu Zisk manažment 217,00 € 260,40 €

Projektový manažment pre automotive a výrobu (praktický 2-dňový workshop)

Hlavné témy a oblasti workshopu

 • Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu
 • Biznis prostredie – prečo projekty v Automotive a Výrobe?
 • Čo je projekt, parametre projektu
 • Projektový manažment a Projektový cyklus
 • Hranice projektu
 • Úvodné zadanie projektu
 • Projektový 3-uholník
 • Plánovanie projektových aktivít (WBS)
 • Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram
 • Plánovanie zdrojov

Čo sa naučíte?

 • spoznáte základné princípy projektového manažmentu
 • vyskúšate si vybrané nástroje projektového manažmentu
 • pochopíte základné procesy projektového manažmentu
 • získate základné projektové myslenie
 • schopnosť aplikovať uvedené princípy na projektoch, ale aj v bežnej operatívnej a manažérskej praxi


Príklady reálnych tréningových projektov

 • ako zefektívniť nábehy novej výroby
 • zníženie skladových zásob
 • zvýšenie obrátkovosti
 • zvýšenie OEM
 • implementácia 5S
 • efektívnejšie pre-zriadenie strojov
 • efektívnejšie odovzdávanie zmien
 • efektívnejšie navážanie materiálu
 • zvýšenie efektívnosti FMEA
 • adaptačný proces zamestnancov a podpora výrobných majstrov
 • tvorba tréningového centra pre nových pracovníkov
 • ako zainteresovať do projektu členov tímu, stakeholdrov a požadovanú úroveň vedenia
 • ako skvalitniť proces plánovania
 • ako zvýšiť dôraz na kvalitu u výrobných pracovníkov
 • ako motivovať výrobných pracovníkov

Účastnícky poplatok 240 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed.

Účastnícky poplatok 260,40 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed + ročné predplatné časopisu Zisk manažment

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 16.00 prednáška spojená s diskusiou


Miesto konania:
23. - 24. 10. 2017, Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)

logo zisk