Register partnerov verejného sektora vrátane novely účinnej od 1. 9. 2019

Zákon o registri partnerov verejného sektora síce vniesol do obchodov so štátom transparentnosť, avšak jeho uplatnenie v praxi zaznamenalo v priebehu jeho krátkeho pôsobenia hneď niekoľko nedostatkov. Práve tie má vyriešiť s účinnosťou od 1. septembra dlho očakávaná novela protischránkového zákona, ktorá zároveň prináša niekoľko veľmi užitočných zmien rovnako pre podnikateľov, ako aj pre oprávnené osoby a zahraničné firmy.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jaroslav Macek
Bez DPH S DPH
Bratislava 17.9.2019 100,00 € 120,00 €

Register partnerov verejného sektora vrátane novely účinnej od 1. 9. 2019

Zákon o registri partnerov verejného sektora síce vniesol do obchodov so štátom transparentnosť, avšak jeho uplatnenie v praxi zaznamenalo v priebehu jeho krátkeho pôsobenia hneď niekoľko nedostatkov. Práve tie má vyriešiť s účinnosťou od 1. septembra dlho očakávaná novela protischránkového zákona, ktorá zároveň prináša niekoľko veľmi užitočných zmien rovnako pre podnikateľov, ako aj pre oprávnené osoby a zahraničné firmy.
Školením vás bude sprevádzať uznávaný odborník v SR a zároveň predseda Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslav Macek, ktorý vám okrem podrobného výkladu novej právnej úpravy a pravidiel zavádzajúcich sa do praxe navyše odprezentuje doposiaľ ešte nepublikované rozhodnutia registrového súdu k otázke dopadu BSM na určenie KÚV, konaniu v zhode, pojmu hospodársky prospech, vylúčeniu oprávnenej osoby a nepravdivému návrhu na zápis. Rovnako odprezentuje praktické skúsenosti z konaní o overenie pravdivosti zapísaných údajov, k otázke dôkazného bremena v týchto konaniach, ako aj z konaní o pokutách. Počas celého školenia, a najmä v jeho závere, budete mať k dispozícií dostatočný priestor na diskusiu, v rámci ktorej si budete môcť ozrejmiť všetky nejasnosti týkajúce tejto aktuálne horúcej témy v oblasti práva.äň

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Úplné znenie zákona v PDF formáte: Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Úplné znenie vyhlášky v PDF formáte: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
  • Online publikáciu: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Novela zákona o registri partnerov účinná od 1.septembra 2019
  • Z rozhodovacej činnosti registrového súdu – ešte nepublikované rozhodnutia k otázke dopadu BSM na určenie KÚV, konaniu v zhode, pojmu hospodársky prospech, vylúčeniu oprávnenej osoby, nepravdivému návrhu na zápis...
  • Otázky a odpovede, diskusia.

 

HARMONOGRAM:

9.00 – 9.30 prezentácia účastníkov školenia

9300 – 11.30 prednáška

11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka

12.30 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

 

 

Účastnícky poplatok 120 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
17. 9. 2019, Bratislava -Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)