Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021

PDF verzia

Publikácia obsahuje komplexný prehľad povinností zamestnanca a zamestnávateľa súvisiacich s ročným zúčtovaním preddavkov na daň zo závislej činnosti s množstvom praktických príkladov a vzorovo vyplnenými tlačivami.

Cena s DPH
19,99 €
Cena bez DPH
16,66 €
EAN kód
9788081860898
Rok vydania
2022
Počet strán
56
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Eva Gášpárová
+ -

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021

Publikácia obsahuje komplexný prehľad povinností zamestnanca a zamestnávateľa súvisiacich s ročným zúčtovaním preddavkov na daň zo závislej činnosti s množstvom praktických príkladov a vzorovo vyplnenými tlačivami.

V publikácii nájdete

1. Povinnosti, resp. možnosti zamestnanca v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň:

 • podať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. 2022, ak nie je povinný podať daňové priznanie,
 • podať najneskôr do 30. 4. 2022 (sobota), resp. do 2. 5. 2022 správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ak chce venovať 2 % alebo 3 % zaplatenej dane.

2. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň:

 • ročné zúčtovanie vykonať len na základe písomnej žiadosti zamestnanca predloženej do 15. 2. 2022,
 • ročné zúčtovanie vykonať najneskôr do 31. 3. 2022,
 • pri vykonaní ročného zúčtovania zohľadniť:
  • poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
  • príjmy oslobodené od dane, pri ktorých neboli splnené podmienky na oslobodenie,
  • nezdaniteľné časti základu dane:
   • na daňovníka,
   • na manželku (manžela),
   • na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
  • daňový bonus na vyživované dieťa,
  • daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie,
  • zamestnaneckú prémiu,
  • sadzbu dane,
 • preplatok z ročného zúčtovania vrátiť zamestnancovi do 30. 4. 2022,
 • a iné.

3. Vzory, žiadosti a iné tlačivá.

Ukážka