Vzdelávanie (školenia, videoškolenia, konferencie) - oblasť mzdy a personalistika

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti miezd a personalistiky pod vedením uznávaných odborníkov. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení


 

Zobrazenie:
Zoradiť:

Pracovný čas podľa Zákonníka práce od 1. 6. 2023 – nové limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa

Zákonník práce zavádza od 1. apríla 2023 a následne od 1. júna 2023 viaceré novinky týkajúce sa pracovného času. Na webinári s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce, si vysvetlíme aktuálne možnosti zamestnávateľa pri pracovných pomeroch na určitú/neurčitú dobu, dohodách, home office, ako aj pri špecifických situáciách, ako je napr. preraďovanie práce, pokles objednávok či obmedzenie výroby. Bližšie si popíšeme zmeny, ku ktorým tento rok dochádza vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti, a takisto nový spôsob výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – zmeny od 1. 7. 2023

Od 1. 7. 2023 dochádza k ďalším zmenám v oblasti zrážok zo mzdy. Aká bude nová výška sumy životného minima? Na webinári s RNDr. Janou Motyčkovou si osvojíte všetky praktické postupy, ktoré vám uľahčia uzatvoriť zmluvy o vykonaní zrážok a zároveň samotnú zrážku a exekúciu vykonať. V závere webinára sa budete plne orientovať v tom, aká je nová hranica nepostihnuteľnej sumy, aké je poradie zrážok zo mzdy, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy alebo ako postupovať v prípade použitia „tretinového systému“ pri výpočte zrážok a pri vyhlásení konkurzu na zamestnanca.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdy pre začiatočníkov v roku 2023

Ak ste začínajúcim mzdárom, nenechajte si ujsť tento obľúbený ročníkový webinár, ktorého lektorkou je vyhľadávaná odborníčka Júlia Pšenková. Na webinári získate nevyhnutný prehľad o legislatíve a osvojíte si taktiež všetky praktické postupy, ktoré vám uľahčia zvládať jednotlivé povinnosti. Detailne sa budeme zaoberať mzdami a príplatkami, nadčasmi, odstupným a odchodným, dohodami, registračnými a inými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, daňovými bonusmi, daňou z príjmov zo závislej činnosti a ostatnými činnosťami zo mzdovej agendy. Po celý čas môžete navyše neobmedzene využívať chatové poradenstvo a pýtať sa na nejasnosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6. 6. 2023 - 7. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdy pre pokročilých v roku 2023

2-dňové školenie s Júliou Pšenkovou je určené pre tých, ktorí sa potrebujú naučiť zvládať náročnejšie činnosti zo mzdovej agendy. Rozoberať budeme 5 dlhodobo najproblematickejších oblastí: zamestnávanie štatutárov, zamestnávanie dohodárov, cestovné náhrady, zrážky zo mzdy a benefity. V súvislosti so zamestnávaním dohodárov a štatutárov rozoberieme okrem zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2023 a od 1. 6. 2023 aj zmluvy, výšku odvodov, výkazy, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov a ročné zúčtovanie dane.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 10. 2023 - 24. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant

Aktuálne novinky v mzdovej učtárni pred prázdninami v roku 2023

S príchodom letných dní sme pre vás, mzdárov, pripravili praktický webinár, na ktorom nájdete všetky dôležité informácie o: zamestnávaní brigádnikov počas prázdnin, platbách sociálneho a zdravotného poistenia a aj dane pri dohodách, sociálnom a zdravotnom poistení v čase dovoleniek zamestnancov, očakávanej novele Zákonníka práce v oblasti prác vykonávaných mimo pracovného pomeru a podobne. Týmito a ďalšími častými úkonmi v mzdovej učtárni v priebehu leta vás prevedie skúsená lektorka Júlia Pšenková.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Potrebujete sa naučiť vykonávať základné činnosti v personálnej agende? Potom si nenechajte ujsť 2-dňový webinár s vyhľadávanou lektorkou Ing. Martinou Švaňovou. Z pohodlia domova či kancelárie získate nevyhnutný prehľad o legislatíve a osvojíte si taktiež praktické postupy, ktoré vám uľahčia zvládať jednotlivé povinnosti. Počas 2 dní sa budeme detailne zaoberať náborom zamestnancov a uzatvorením pracovného pomeru, monitorovaním zamestnancov, osobným spisom zamestnanca, pracovným časom, skončením pracovného pomeru, ako aj riešením disciplinárnych sporov. Po celý čas môžete navyše neobmedzene využívať chatové poradenstvo a pýtať sa na nejasnosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 9. 2023 - 29. 9. 2023, 09:00 - 15:00
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant

Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR v roku 2023

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prináša komplexný a ucelený pohľad na problematiku monitorovania priestorov z pohľadu GDPR. Okrem noviniek, ktoré len nedávno zaviedlo nové usmernenie EDBP ku kamerám, spoznáte tiež povinnosti prevádzkovateľov, lehoty uchovávania videozáznamov a taktiež situácie, na ktoré sa nariadenie GDPR nevzťahuje. Po absolvovaní webinára budete mať jasno v tom, ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec. 

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – výpočty od 1. 1. 2022

Videoškolenie s RNDr. Jankou Motyčkovou vás s ohľadom na legislatívne zmeny účinné od 1. 1. 2022 krok po kroku prevedie celým procesom výpočtu zrážok zo mzdy a exekučných zrážok.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
80 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Ako správne spracovať internú smernicu o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom?

Videoškolenie s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás krok za krokom sprevádza zostavením internej smernice o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom. Je určené rovnako pre subjekty verejnej správy, ako aj pre podnikateľov a živnostníkov. Po úvodnej rekapitulácii pravidiel pre stravovanie v roku 2021 aj s výhľadom na rok 2022 si vypočujete najmä praktické informácie o tom, na čo nezabudnúť pri tvorbe internej smernice, čo má smernica obsahovať, aké prílohy sú súčasťou smernice alebo kde všade môže byť predmetná oblasť interne upravená.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Používanie služobného vozidla na súkromné účely

PhDr. Jozef Sýkora, MBA vám v tomto videoškolení ozrejmí, ako správne používať služobné vozidlo na súkromné účely. Vo videoškolení nájdete prehľad o zákonných lehotách, povinnostiach, odpovede na najčastejšie otázky aj odporúčania lektora do praxe. K videoškoleniu získate vzor/šablónu vzorovej dohody, ktorú je nevyhnutné s takýmto zámerom uzatvoriť a ktorú môžete navyše využiť aj v roku 2022.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
45 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

V praxi sa občasne môžu vyskytnúť situácie, kedy zamestnanec svojím konaním spôsobí zamestnávateľovi hmotnú škodu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
51 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Osobitne chránení zamestnanci – pravidlá a nastavenie ich pracovného pomeru

V tomto videoškolení sa venujeme problematike právneho režimu osobitne chránených kategórií zamestnancov, a to podľa Zákonníka práce. Nájdete tu charakterizáciu osobitne chránených zamestnancov a kategórie, do ktorých sú títo zamestnanci rozdelení.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
74 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Ako zabezpečiť BOZP na pracovisku aj počas home office

Vedeli ste, že nové opatrenia BOZP prijaté v dôsledku pandémie ostávajú aj naďalej platnosti? Netreba ich zanedbať.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Vymáhanie pohľadávok v praxi z pohľadu podnikateľa (zabezpečenie, postup a možnosti)

Videoškolenie s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., vám poskytne konkrétne postupy, ako najjednoduchšie zabezpečiť pohľadávku, zabrániť omeškaniu so splatnosťou, resp. prípadnou nevymožiteľnosťou dlhu a ako správne a efektívne postupovať pri vymáhaní pohľadávky/dlhu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
56 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá a fakty GDPR v online marketingu

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., vás v tomto videoškolení oboznámi s tým, čo všetko musíte mať z pohľadu GDPR zabezpečené pri spracúvaní osobných údajov v online marketingu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
59 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Spôsoby a forma skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom

Vo videoškolení s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., si vypočujete: aké sú spôsoby skončenia pracovného pomeru, ktoré dôvody porušenia pracovnej disciplíny sa považujú za závažné a menej závažné, aké sú výpovedné dôvody, ako vypovedať pracovný pomer s okamžitým skončením alebo ako ukončiť pracovný pomer počas výpovednej lehoty. Celý obsah je navyše doplnený o reálne súdne spory, ktoré rozoberajú neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
65 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Náhrada nemajetkovej ujmy pri pracovnom úraze

Vo videoškolení, ktoré je rozdelené do 5 blokov, vás JUDr. Jozef Lukajka, PhD., detailne prevádza problematikou náhrady škody a nemajetkovej ujmy pri pracovnom úraze.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant