Vzdelávanie (školenia, videoškolenia, konferencie) - oblasť mzdy a personalistika

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti miezd a personalistiky pod vedením uznávaných odborníkov. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení


 

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Žiadosti o sociálne služby a finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov v roku 2024

Hľadáte overený návod, ako požiadať o sociálne služby a finančný príspevok pre váš neverejný sektor? Prihláste sa na náš webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., odborníčkou na sociálne služby. Dozviete sa, ako správne podať žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce.
Ak ste obec a hľadáte overený návod, ako správne zabezpečiť sociálne služby a finančný príspevok neverejným poskytovateľom, tiež vás pozývame na náš webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., odborníčkou na sociálne služby.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Dôležité zmeny v II. pilieri pri žiadostiach do 31. 12. 2025 a od 1. 1. 2026

Vláda v roku 2023 zaviedla dôležité úpravy v II. pilieri. Ďalšie významné zmeny, ktoré závisia najmä na dátume podania žiadosti, nás ešte len čakajú. Aký vplyv majú zmeny v sporiacej fáze II. piliera od roku 2023 na mzdové listy? Aké sú rozdiely medzi doživotným a dočasným dôchodkom a ako ich správne administrovať pri žiadostiach do 31. 12. 2025? Aké sú rôzne prednastavené investičné stratégie v II. pilieri a ako sa líšia? Ako sa individuálna garancia dotkne zamestnancov, ktorí si zmenia investičnú stratégiu?

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
29. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

BOZP pre personalistov v roku 2024

Ste začínajúcim personalistom alebo len potrebujete prakticky objasniť postupy týkajúce sa BOZP v HR praxi? Mgr. Miroslava Mošonová, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, vás v tomto webinári oboznámi s aktuálnou legislatívou a pomôže vám zvládnuť organizáciu BOZP. Rozoberieme si základné povinnosti zamestnávateľa, ako je napríklad analýza rizík či odstraňovanie nebezpečenstiev a zabezpečenie spolupráce medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Budete oboznámení s tým, čo tvorí povinnú dokumentáciu, posudzovať odbornú a zdravotnú spôsobilosť zamestnancov, riešiť pracovné úrazy, vykonávať kontroly a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v dôchodkoch zo sociálneho poistenia od 1. 1. 2024 a od 15. 5. 2024

Od roku 2024 dochádza k valorizácii dôchodkov a k prerušeniu povinného poistenia zamestnanca a SZČO v období, v ktorom poberá materské. Významná zmena nastala aj v krátení dôchodkov. Ovplyvní všetkých poistencov, ktorí požiadajú o predčasný starobný dôchodok po 14. máji 2024. Ak hľadáte overený výklad aktuálnych pravidiel, potom si nenechajte ujsť náš webinár s RNDr. Janou Motyčkovou.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých v roku 2024

Chcete sa naučiť samostatne vykonávať základné činnosti v personálnej agende? Pripravili sme pre vás 2-dňový webinár s Ing. Martinou Švaňovou, ktorá vás zorientuje v dôležitých paragrafoch a poskytne k nim praktické návody. Z pohodlia domova či kancelárie sa dozviete, ako správne zvládnuť nábor zamestnancov, ako uzatvoriť pracovnú zmluvu, aká je vaša informačná povinnosť, ako monitorovať zamestnancov, čo musí obsahovať osobný spis zamestnanca, ako nastaviť pracovný čas, ako skončiť pracovný pomer, ako riešiť disciplinárne spory a mnoho ďalšieho. Ak budete mať otázky, neváhajte ich položiť lektorke pomocou chatovacieho okna.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 9. - 27. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

216 € s DPH 180 € bez DPH

Vyberte variant

Vedenie personálnej agendy v roku 2024

Chcete sa naučiť bezchybne viesť personálnu agendu vašej firmy? Naučíme vás, ako si s ňou hravo poradiť – od náboru zamestnancov a prípravy pracovných zmlúv cez vedenie personálnych spisov, evidenciu dochádzky, odmeňovanie zamestnancov a ich vzdelávanie až po rozviazanie pracovného pomeru.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdy pre začiatočníkov v roku 2024

Ste nováčikom v mzdovej agende? Pripravili sme pre vás praktický 2-dňový webinár, v ktorom vás naučíme spracovať mzdy, viesť mzdovú evidenciu, spracovať dochádzku, komunikovať s úradmi či spracovať ročné zúčtovanie preddavkov. Oboznámite sa s príplatkami, nadčasmi, aktuálnymi sadzbami, prekážkami v práci, odstupným a odchodným, dohodami, povinnosťami voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, daňovými bonusmi a ďalšími oblasťami zo mzdovej oblasti. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka Júlia Pšenková, ktorá má pre vás pripravené vzory aj príklady z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2. 7. - 3. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

216 € s DPH 180 € bez DPH

Vyberte variant

Flexibilita pracovného času – limity, možnosti, riešenia pre zamestnávateľa a zmeny v roku 2024

Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu, ako je uvedená v zmluve? Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu? Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas? Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr? Na každú takúto otázku existuje viac možností a odpovedí. Súčasné možnosti zamestnávateľa pri nastavení pracovného času vám bližšie popíše advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zamestnávateľ verzus zamestnanec v roku 2024 – disciplína, výpoveď, náhrada škody a vzory

Zamestnávateľ môže pri skončení pracovného pomeru spraviť naoko zanedbateľnú chybu, ktorá ho však v konečnom dôsledku môže stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi až za 36 mesiacov. Pri nedodržaní výpovednej doby zo strany zamestnanca môže naopak zamestnávateľ žiadať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla (napr. výrobná linka kvôli absencii v práci „stála“ a podobne). Na webinári vám advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., poskytne návody, ako riešiť rôzne situácie z praxe, správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody a podobne tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám. Ako účastník navyše dostanete celú vzorovú dokumentáciu potrebnú pre pracovnoprávne vzťahy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 11. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Kolektívne vyjednávanie v roku 2024

Účelom webinára s JUDr. Martinom Vavrom je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou, obsahom kolektívnej zmluvy a jednotlivými fázami a priebehom takéhoto vyjednávania. Spoznáte tu rovnako tak písané, ako i nepísané pravidlá pre kolektívne vyjednávanie v roku 2024, ktorého cieľom je úprava pracovných podmienok – vrátane mzdových podmienok, podmienok zamestnávania a tiež vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami). Lektor zároveň pôsobí ako odborný zamestnanec v jednej z najväčších odborových organizácií v Slovenskej republike, a preto sa môžete spoľahnúť na overené rady z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Martin Vavro

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zamestnanecké benefity – ako minimalizovať daňové a odvodové zaťaženie v roku 2024

Naučte sa efektívne využívať benefity pre vašich zamestnancov a minimalizujte daňové a odvodové zaťaženie. Na webinári s Júliou Pšenkovou sa dozviete, ako tieto a ďalšie benefity nastaviť v súlade s daňovými a odvodovými predpismi: príspevky na rekreáciu, odmeny, prémie, firemný automobil, odstupné a odchodné, firemný mobil a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2024

Ak sa chystáte zamestnať cudzinca či vyslať svojho zamestnanca do zahraničia, potom si určite nenechajte ujsť webinár s Júliou Pšenkovou. Vo webinári vám poskytne všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete poznať skôr, ako začnete. Na webinári si predstavíme, ktoré rôzne formy vysielania legislatíva povoľuje a aké najčastejšie chyby zamestnávatelia robia. Dozviete sa viac o mzdových nárokoch, sociálnom a zdravotnom poistení, daniach a cestovných náhradách. Povieme si, aké sú práva a povinnosti zamestnanca, ale aj vás ako zamestnávateľa. Na webinári si navyše ukážeme, ako by mali správne vyzerať zmluvy a ako postupovať pri žiadaní o vystavenie PD A1 pre prácu v zahraničí.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Cestovné náhrady v roku 2024

V roku 2024 nastalo viacero zmien v oblasti cestovných náhrad. Stúpli sumy stravného pre všetky časové pásma a zvýšila sa minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Okrem toho sa zvýšili aj limity pre preplatenie ubytovania či sadzby kilometrovného pre osobné motorové vozidlá. V tomto webinári vás Júlia Pšenková oboznámi s novými sumami cestovných náhrad a s ich aplikáciou v praxi. Na príkladoch vám ukáže, ako prepočítať kurz a ako správne vyplniť formulár A1 pre prácu v zahraničí.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Ako nastaviť GDPR správne a najčastejšie chyby podľa rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2024 (1. časť)

Správne implementovať pravidlá GDPR do praxe je tvrdý oriešok pre každú zodpovednú osobu či organizáciu. Ako sa lepšie učiť, ak nie na konkrétnych chybách? V tomto webinári nahliadneme spolu s vyhľadávanou odborníčkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., na zistené pochybenia, ktoré viedli až k sankciám. Ide napr. o nepovolený prenos údajov, neoprávnené spracúvanie, nesprávne získanie súhlasu, nedostatočné zabezpečenie údajov a podobne. Práve tieto chyby vám pomôžu odhaliť chybné nastavenia u vás v organizácii. Dozviete sa, ako úradná kontrola prebieha, v akej výške boli udelené pokuty a prečo. V neposlednom rade si povieme, ako jednotlivé chyby opraviť, resp. ako im prechádzať.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, materská a prekážky v práci v roku 2024

Ste začiatočníkom v oblasti personalistiky alebo si len potrebujete rozšíriť vedomosti o pravidlách zamestnávania podľa Zákonníka práce v roku 2024? Všetky dôležité informácie vám prinášame vo webinári s renomovanou lektorkou RNDr. Jankou Motyčkovou. Dozviete sa, o čom ste písomne povinní informovať zamestnanca a ako nastaviť pracovný čas a jeho evidenciu správne (a to pre home office, prestávky, nadčasy, pracovnú pohotovosť, pracovné cesty, iné).

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – zmeny od 1. 7. 2024

Kedy zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať exekučné zrážky zo mzdy a aká bude nová suma, na ktorú exekútor nesmie siahnuť po 1. júli 2024? Na tomto webinári vám RNDr. Jana Motyčková prináša komplexné informácie o novinkách a o spôsobe vykonávania zrážok v tomto roku. Dozviete sa, aká je nová hranica nepostihnuteľnej sumy, aké je poradie zrážok zo mzdy, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy, ako zrážky vykonať, ako postupovať pri vyhlásení konkurzu na zamestnanca a ako pri použití „tretinového systému“ pri výpočte zrážok.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

2-dňové školenie v Spa Aphrodite: Zákonník práce a mzdové novinky v roku 2024

Doprajte si s vašimi kolegami príjemné spojenie relaxu a vzdelávania v známych termálnych kúpeľoch Spa Aphrodite Rajecké Teplice. Pre koho je školenie? Pre zamestnávateľov, HR manažérov, personalistov, mzdárov a všetkých ďalších, ktorí sa potrebujú orientovať v Zákonníku práce, v sociálnom a zdravotnom poistení, v mzdovej oblasti či v dani zo závislej činnosti. Na školení si predstavíme mzdové veličiny, novú informačnú povinnosť zamestnávateľa pri dohodách, zmeny pri otcovskej a materskej dovolenke, ako aj ostatné novinky od r. 2024.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
SPA Aphrodite Rajecké Teplice ****
Dátum konania:
20. 5. - 21. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová

336 € s DPH 280 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – výpočty od 1. 1. 2022

Videoškolenie s RNDr. Jankou Motyčkovou vás s ohľadom na legislatívne zmeny účinné od 1. 1. 2022 krok po kroku prevedie celým procesom výpočtu zrážok zo mzdy a exekučných zrážok.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
80 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Ako správne spracovať internú smernicu o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom?

Videoškolenie s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás krok za krokom sprevádza zostavením internej smernice o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom. Je určené rovnako pre subjekty verejnej správy, ako aj pre podnikateľov a živnostníkov. Po úvodnej rekapitulácii pravidiel pre stravovanie v roku 2021 aj s výhľadom na rok 2022 si vypočujete najmä praktické informácie o tom, na čo nezabudnúť pri tvorbe internej smernice, čo má smernica obsahovať, aké prílohy sú súčasťou smernice alebo kde všade môže byť predmetná oblasť interne upravená.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Používanie služobného vozidla na súkromné účely

PhDr. Jozef Sýkora, MBA vám v tomto videoškolení ozrejmí, ako správne používať služobné vozidlo na súkromné účely. Vo videoškolení nájdete prehľad o zákonných lehotách, povinnostiach, odpovede na najčastejšie otázky aj odporúčania lektora do praxe. K videoškoleniu získate vzor/šablónu vzorovej dohody, ktorú je nevyhnutné s takýmto zámerom uzatvoriť a ktorú môžete navyše využiť aj v roku 2022.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
45 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

V praxi sa občasne môžu vyskytnúť situácie, kedy zamestnanec svojím konaním spôsobí zamestnávateľovi hmotnú škodu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
51 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: