Vzdelávanie (školenia, videoškolenia, konferencie) - oblasť mzdy a personalistika

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti miezd a personalistiky pod vedením uznávaných odborníkov. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení


 

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

2-dňové školenie v Spa Aphrodite: Zákonník práce a mzdové novinky v roku 2024

Doprajte si s vašimi kolegami príjemné spojenie relaxu a vzdelávania v známych termálnych kúpeľoch Spa Aphrodite Rajecké Teplice. Pre koho je školenie? Pre zamestnávateľov, HR manažérov, personalistov, mzdárov a všetkých ďalších, ktorí sa potrebujú orientovať v Zákonníku práce, v sociálnom a zdravotnom poistení, v mzdovej oblasti či v dani zo závislej činnosti. Na školení si predstavíme mzdové veličiny, novú informačnú povinnosť zamestnávateľa pri dohodách, zmeny pri otcovskej a materskej dovolenke, ako aj ostatné novinky od r. 2024.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
SPA Aphrodite Rajecké Teplice ****
Dátum konania:
20. 5. - 21. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová

288 € s DPH 240 € bez DPH

Vyberte variant

Legislatívne zmeny v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2024

Nestíhate sledovať rýchlo sa meniacu legislatívu v oblasti personalistiky a miezd? Nič sa nedeje. Ing. Martina Švaňová sleduje aktuálne problémy i novinky za vás. Najdôležitejšie novinky od roku 2024, ako je zmena minimálnej mzdy, zmena stravného, zmeny v oznamovacích povinnostiach voči Sociálnej poisťovni, zvýšenie dôchodkov či iné, vám zreferuje lektorka za necelých 4 hodín. Poradí vám, ako bude vyzerať prax počas nasledujúcich mesiacov a vyhradí si priestor aj na vaše individuálne otázky. Na webinári si tiež prakticky popíšeme všetky povinnosti pri uzatvorení roka v mzdovej učtárni a pri výkone ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za rok 2023 tak, aby ste na nič nezabudli.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Evidovanie a ohlasovanie odpadov za rok 2023 – pre obce a firmy

Ako z pohľadu firmy či obce dokončiť evidenciu odpadov? Ako evidovať vznik či výdaj odpadov a ako vyplniť povinné hlásenie za rok 2023? Na tomto webinári vám Ing. Tomáš Schabjuk vysvetlí ako na to. Upozorní na nové povinné kolónky v tlačive a poradí vám, kam uvedené tlačivo odovzdať. Ukáže vám tiež, ako vypočítať mieru triedenia komunálnych odpadov, a informuje, odkedy sa začnú odpady evidovať cez ISOH.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v zákone o inšpekcii práce od r. 2023 a 2024 z pohľadu zamestnávateľa

Novela zákona o inšpekcii práce zavádza od 1. januára 2024 zmenu vo vydávaní potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. K ďalším rozsiahlym zmenám došlo ešte počas roka 2023. Na webinári vám pomôžeme zorientovať sa v dôležitých paragrafoch a zároveň vám vysvetlíme: na čo má inšpektor práce právo, čo počas kontroly zisťuje a ako celý tento proces v praxi prebieha. Lektorkou je Mgr. Miroslava Mošonová, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce a ktorá vám poskytne odpovede na časté otázky z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2024 a ročné zúčtovanie dane za rok 2023

Na tomto webinári nájdete prakticky vysvetlený postup ročného zúčtovania a ostatných povinností spojených s prechodom do roka 2024. Dozviete sa, ako vypočítať daň v ročnom zúčtovaní, uplatniť nezdaniteľné časti a daňový bonus, vyrovnať daňové nedoplatky a preplatky či opraviť prípadné chyby. Súčasne si na webinári spravíme ucelený prehľad o dôležitých zmenách v mzdovej učtárni od 1. januára 2024.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovné právo a personalistika 2024

V roku 2024 čaká zamestnancov aj zamestnávateľov viacero legislatívnych zmien. Práve na ne bude zameraný V. ročník EPI konferencie Zákonník práce 2024. Medzi prednášajúcimi sa predstavia samotní tvorcovia legislatívy a viacerí odborníci z praxe, s ktorými nazrieme na najpálčivejšie témy.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Patria****, Štrbské Pleso
Dátum konania:
16. - 17. 04. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

420 € s DPH 350 € bez DPH

Vyberte variant

Náhrady mzdy platené zamestnancovi (sviatok, nadčas, ostatné príplatky)

Od 1. júna 2023 sú platné zmeny mzdových príplatkov. Ako správne vypočítať minimálne sumy príplatkov? Aké sú aktuálne pravidlá pre poskytovanie náhrady mzdy za prácu nadčas, vo sviatok, v sobotu a nedeľu, v noci, v rizikovom prostredí či za neaktívnu pohotovosť? V ktorých prípadoch má zamestnanec nárok na čerpanie náhradného voľna? Získajte odpovede na webinári s Júliou Pšenkovou, ktorá si pre lepšie vysvetlenie pre vás pripravila sériu príkladov z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zásadné zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2024

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda a pribúda aj niekoľko ďalších významných zmien. Ako tieto novinky ovplyvnia daň, odvody, jej výšku v čistom, cenu práce či príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, za nočnú prácu alebo za pracovnú pohotovosť? Aká výška príplatkov bude platiť v roku 2024? To všetko sa dozviete na webinári s renomovanou lektorkou Júliou Pšenkovou.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2024

Na školení s vyhľadávanou lektorkou Júliou Pšenkovou si osvojíte všetky znalosti o legislatíve a postupoch, ktoré vám uľahčia správne vykonať ročné zúčtovanie a ostatné povinnosti spojené s prechodom do nového roka. Čaká vás množstvo príkladov z praxe, či už k vyrovnaniu preplatkov, alebo nedoplatkov, k uplatneniu daňového bonusu na deti, k spätne priznanému starobnému alebo invalidnému dôchodku, k vyrovnaniu výsledkov pri ročnom zúčtovaní a podobne. Spoločne nahliadneme aj na rok 2024 a zmeny, ktoré prináša.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Žilina, Bratislava
Dátum konania:
18. 1. 2024, 19. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2024

Na webinárí s vyhľadávanou lektorkou Júliou Pšenkovou si osvojíte všetky znalosti o legislatíve a postupoch, ktoré vám uľahčia správne vykonať ročné zúčtovanie a ostatné povinnosti spojené s prechodom do nového roka. Čaká vás množstvo príkladov z praxe, či už k vyrovnaniu preplatkov, alebo nedoplatkov, k uplatneniu daňového bonusu na deti, k spätne priznanému starobnému alebo invalidnému dôchodku, k vyrovnaniu výsledkov pri ročnom zúčtovaní a podobne. Spoločne nahliadneme aj na rok 2024 a zmeny, ktoré prináša.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 12. 2023, 18.01.2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako prepustiť zamestnanca v roku 2024 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby

Či už zamestnávate na dohodu, alebo na trvalý pracovný pomer, na tomto webinári si vysvetlíme, ako skončiť pracovný pomer tak, aby boli splnené všetky práva zamestnancov a aj povinnosti vás ako zamestnávateľa. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka JUDr. Alena Huťanová, ktorá vám zhrnie spôsoby ukončenia pracovného pomeru, výpovedné dôvody a aj doby platné pre rok 2024. Dozviete sa, ako správne odhlásiť zamestnancov z príslušných úradov a poisťovní, kedy možno prepustiť zamestnanca okamžite, kedy je neprípustné dať zamestnancovi výpoveď, ako ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ako aj ďalšie praktické informácie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Alena Huťanová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravované GDPR novinky účinné od roku 2024

V roku 2023 nastalo opäť niekoľko významných zmien pri spracúvaní osobných údajov. Zmeny sa týkajú bezpečnostných incidentov a prinášajú aj celý rad ďalších povinností. Bez zmien sa nezaobíde ani rok 2024. Čo budú najväčšie novinky? Ak ste zodpovední za túto náročnú oblasť, nenechajte si ujsť webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. Jednoducho vám vysvetlí, aké sú posledné a chystané novinky, aké bezpečnostné opatrenia a dokumenty musíte mať zabezpečené, ako prebieha kontrola, čo úrad kontroluje, aké sú najčastejšie chyby a ktoré z nich viedli k sankciám. Ak potrebujete overiť vaše súčasné nastavenia, prípadne si nie ste istý niektorým z vašich interných procesov, neváhajte sa na ne opýtať lektorky naživo prostredníctvom online chatu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – výpočty od 1. 1. 2022

Videoškolenie s RNDr. Jankou Motyčkovou vás s ohľadom na legislatívne zmeny účinné od 1. 1. 2022 krok po kroku prevedie celým procesom výpočtu zrážok zo mzdy a exekučných zrážok.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
80 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Ako správne spracovať internú smernicu o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom?

Videoškolenie s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás krok za krokom sprevádza zostavením internej smernice o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom. Je určené rovnako pre subjekty verejnej správy, ako aj pre podnikateľov a živnostníkov. Po úvodnej rekapitulácii pravidiel pre stravovanie v roku 2021 aj s výhľadom na rok 2022 si vypočujete najmä praktické informácie o tom, na čo nezabudnúť pri tvorbe internej smernice, čo má smernica obsahovať, aké prílohy sú súčasťou smernice alebo kde všade môže byť predmetná oblasť interne upravená.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Používanie služobného vozidla na súkromné účely

PhDr. Jozef Sýkora, MBA vám v tomto videoškolení ozrejmí, ako správne používať služobné vozidlo na súkromné účely. Vo videoškolení nájdete prehľad o zákonných lehotách, povinnostiach, odpovede na najčastejšie otázky aj odporúčania lektora do praxe. K videoškoleniu získate vzor/šablónu vzorovej dohody, ktorú je nevyhnutné s takýmto zámerom uzatvoriť a ktorú môžete navyše využiť aj v roku 2022.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
45 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

V praxi sa občasne môžu vyskytnúť situácie, kedy zamestnanec svojím konaním spôsobí zamestnávateľovi hmotnú škodu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
51 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Osobitne chránení zamestnanci – pravidlá a nastavenie ich pracovného pomeru

V tomto videoškolení sa venujeme problematike právneho režimu osobitne chránených kategórií zamestnancov, a to podľa Zákonníka práce. Nájdete tu charakterizáciu osobitne chránených zamestnancov a kategórie, do ktorých sú títo zamestnanci rozdelení.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
74 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Ako zabezpečiť BOZP na pracovisku aj počas home office

Vedeli ste, že nové opatrenia BOZP prijaté v dôsledku pandémie ostávajú aj naďalej platnosti? Netreba ich zanedbať.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Vymáhanie pohľadávok v praxi z pohľadu podnikateľa (zabezpečenie, postup a možnosti)

Videoškolenie s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., vám poskytne konkrétne postupy, ako najjednoduchšie zabezpečiť pohľadávku, zabrániť omeškaniu so splatnosťou, resp. prípadnou nevymožiteľnosťou dlhu a ako správne a efektívne postupovať pri vymáhaní pohľadávky/dlhu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
56 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá a fakty GDPR v online marketingu

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., vás v tomto videoškolení oboznámi s tým, čo všetko musíte mať z pohľadu GDPR zabezpečené pri spracúvaní osobných údajov v online marketingu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
59 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Spôsoby a forma skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom

Vo videoškolení s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., si vypočujete: aké sú spôsoby skončenia pracovného pomeru, ktoré dôvody porušenia pracovnej disciplíny sa považujú za závažné a menej závažné, aké sú výpovedné dôvody, ako vypovedať pracovný pomer s okamžitým skončením alebo ako ukončiť pracovný pomer počas výpovednej lehoty. Celý obsah je navyše doplnený o reálne súdne spory, ktoré rozoberajú neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
65 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: