Júlia Pšenková - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 a zmeny od 1. 1. 2016

Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Na školení rozoberieme teoreticky aj prakticky zmeny v legislatíve k 1. 1. 2016 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková

Júlia Pšenková - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 a zmeny od 1. 1. 2016

Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Na školení rozoberieme teoreticky aj prakticky zmeny v legislatíve k 1. 1. 2016 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti. Zároveň si rozoberieme aktuálne hodnoty, postupy a zmeny v ročnom zúčtovaní dane za rok 2015.
  • lehoty, termíny
  • potvrdenie o príjme
  • žiadosť o RZD
  • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu
  • odpočítateľné položky SDS, DDS
  • daňový bonus
  • zamestnanecká prémia
  • preplatky, nedoplatky
  • darovanie 2 % dane

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 22.2.2016, Poprad - Zrušené- TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7 (mapa)
Miesto konania: 16.2.2016, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)